Kan en särbo ärva sin särbo?

2020-06-08 i Sambo
FRÅGA
https://lawline.se/answers/85916?utm_medium=email&utm_source=lawline&utm_campaign=question_answeredFöljdfåga:Har sambo rätt ärva sommarstället ?Har särbo rätt ärva sin särbos bostadsrätt?Är det skillnad juridiskt mella särbo och sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Har "sambon" rätt att ärva sommarstället?
Definitionen av "sambo" hittar vi i 1 § sambolagen. Där framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Eftersom personerna i frågan endast bor tillsammans på sommarstället och inte i gemensam bostad under övriga året är de inte sambor i lagens mening. Sambolagens regler blir därför inte tillämpliga.

De regler som vi istället får titta på är reglerna i ärvdabalken. Där framgår att de som har rätt att ärva är följande:

1. Barn och barnbarn (så kallade bröstarvingar) (2 kap. 1 § ÄB).

2. Efterlevande make/maka (3 kap. 1 § ÄB).

3. Föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB).

4. Farföräldrar och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).

Inga personer utöver de ovan uppräknade har rätt att ärva. För att någon annan person ska ha rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap krävs att den avlidne testamenterat egendom till den personen. Det innebär att för att "sambon" ska ärva sommarstället krävs att den avlidne testamenterat sommarstället till denne.

Har särbo rätt att ärva sin särbos bostadsrätt?
Samma regler som ovan gäller. Det innebär att den avlidne måste testamenterat sin bostadsrätt till sin särbo för att särbon ska kunna ärva bostadsrätten. Observera dock att om bostadsrätten är värd mer än hälften av den avlidnes kvarlåtenskap kan eventuella bröstarvingar ha rätt att ärva bostadsrätten som en del av sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

Är det skillnad juridiskt mellan särbo och sambo?
Ja! Skillnaden är att om två personer är sambor så blir sambolagen tillämplig med regler om samboegendom och bodelning. En särbo behandlas inte annorlunda än vilken annan person som helst och har ingen särskild juridisk ställning gentemot sin särbo. Det är dock viktigt att påpeka att det just vid arv inte blir någon större skillnad mellan särbo och sambo, eftersom sambor inte ärver varandra.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97478)