Kan en särbo åberopa dold samäganderätt?

Om jag äger en bil tillsammans med min före detta särbo. Kan jag åberopa dold samäganderätt då eller måste man varit sambo för det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dold samäganderätt har bakgrund i regler som gäller vid bodelning mellan makar, men kan även gälla för sambor. Utgångspunkten vid en bodelning är att den part som införskaffat egendomen också ska få behålla denna efter bodelning. Dold samäganderätt tar sikte på situationer där en make eller sambo kan få rätt till egendom som den andre formellt framstår som ägare till, om man kan anta att egendomen inköpts för gemensamt bruk. Det krävs även att den make/sambo som inte utåt framträder som ägare har lämnat ekonomisk bidrag till köpet och avsiken med förvärvet har varit att egenomen ska ägas gemensamt.

Principen är inte reglerad i lag, utan har utformats genom Högsta Domstolens praxis för att lösa tvister vid bodelning mellan sambor. En förutsättning för att räknas som sambo i lagens mening är att man har ett stadgivarande och gemensamt boende, enligt 1 § Sambolagen. Eftersom dold samäganderätt härstammar ur regler som gäller specifikt för makar eller sambor, är min tolkning att det inte går att åberopa dold samäganderätt om ett par inte bor eller har bott tillsammans.

Vid en konflikt om äganderätten till bilen skulle istället Lag om Samäganderätt kunna utgöra relevant lagstiftning.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning