Kan en sambo testamentera bort sin andel i en gemensam fastighet till sin bonusson?

2021-03-06 i Testamente
FRÅGA
Kan en sambo testamentera sin andel i gemensam fastighet till sin bonusson? Har inga egna barn eller gemensamma med sin trolovade. Efter många år tillsammans planeras giftermål i juni. Sonen nu vuxen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Testatorns vilja ska respekteras i möjligaste mån

En grundläggande regel i testamentsrätt är att testatorns vilja, sambons vilja i detta fall, ska respekteras i möjligaste mån (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Utgångspunkten är således att man kan testamentera sina tillgångar fritt, med viss inskränkning. Eftersom sambon inte har några egna barn eller gemensamma barn med sin trolovande så finns det inte heller någon risk för att testamentet skulle inskränka på sambons barns rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av den arvedel som barnet skulle haft rätt till utan testamente (7 kap. 1 § ÄB).

Testamentet måste vara undertecknat och bevittnas av två vittnen för att det ska ha giltig verkan

Det finns olika formkrav på ett testamente för att det ska ha rättslig verkan. Ett testamente ska bland annat vara skriftligt och vara underskrivet den vars egendom testamentet avser (10 kap. 1 § ÄB). En annan förutsättning för ett giltigt testamente är att två vittnen samtidigt ska vittna när testamentet skrivs under (10 kap. 1 § ÄB). Det finns dock begränsningar på vilka vittnen som tillåts vara vittnen för att testamentet ska ha rättslig verkan. Vittnena får inte vara en sambo, maka, en förälder eller ett barn, syskon eller ha liknande släktskap med testamentsgivaren. Bonussonen får inte heller vittna eftersom han anges som testamentstagare (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Man kan exempelvis välja två vänner, grannar eller arbetskollegor som vittnen. Det krävs att vittnena ska underteckna testamentet för att styrka sina vittnesmål (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska även anteckna sina yrken och hemvister (10 kap. 2 § första stycket ÄB).

Sammanfattningsvis ska det inte vara några problem för en sambo att testamentera sin andel i en gemensam fastighet till sin bonusson, så länge formkravet för testamentet är uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96379)