Kan en sambo överta hyreskontraktet till en lägenhet som inte är samboegendom?

FRÅGA
Hej. Jag och min sambo flyttade ihop i november 2018 i en hyreslägenhet som han redan bodde i. Det är alltså han som står på avtalet. Redan när jag flyttade in så hade inte han inte en stabil inkomst och låg på inkasso samt var försenad med en hyra..När flyttade in började jag betala vissa räkningar samt betalade för alla hushållsinköpen. Efter ca januari så har jag betalat allting. Dvs hyror (hyran logger på 6700) räkningar, el, bredband samt alla hushållsinköp och kläder till honom. Jag har också lånat ut ca 5000 kr till honom.Allt jag har fått betalt från honom är 14.000 i början av året och 500 kr vid 2 tillfällen. Jag funderar på att separera men jag har inget annat boende.Min fråga är då, finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få ta över hyreskontraktet? Då jag ändå har betalat ca 50.000 och han inte har bidragit med någotMVH
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboskap finns i sambolagen (SamboL).

Jag börjar med att förklara vad som gäller angående bostad och annan egendom om ert samboförhållande upphör och går därefter in på frågan om du har någon möjlighet att överta hyreskontraktet.

Om ert samboförhållande upphör
När ett samboförhållande upphör ska de saker som utgör samboegendom delas lika mellan samborna (sambolagen 8 §). Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som skaffats i syfte att använda gemensamt (sambolagen 3-6 §). Av detta följer att den lägenhet ni nu bor i inte är samboegendom, eftersom din sambo redan bodde i den innan du flyttade in. Ni skaffade den alltså inte tillsammans för att bo ihop i.

Som utgångspunkt gäller därmed att du inte har någon rätt till hyresrätten. Det finns dock ett undantag, vilket jag beskriver nedan.

Du kan få ta över bostaden om du bäst behöver den
För att en sambo ska få ta över en bostad som inte är samboegendom (och alltså tillhör den andra sambon) krävs att den sambon (det vill säga du) bäst behöver bostaden och att det med hänsyn till övriga omständigheter anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans, krävs dessutom för att denna regel ska kunna tillämpas att det finns synnerliga skäl (sambolagen 22 §).

Tyvärr föreligger det sannolikt inte synnerliga skäl i ditt fall
Eftersom du inte nämner att ni har barn tillsammans, utgår jag från att ni inte har barn.

När det inte finns barn i samboförhållandet krävs det, som nämnt ovan, synnerliga skäl för att du ska få ta över bostaden. Synnerliga skäl är ett väldigt högt krav som är svårt att nå upp till. Denna bestämmelse ska dessutom tillämpas mycket restriktivt, varför det krävs väldigt speciella omständigheter för att du ska få överta lägenheten.

Att du har lånat ut pengar till din sambo samt betalat flera hyror är tyvärr inte omständigheter som kan ge dig rätt att överta bostaden. Det kan snarare tala i motsatt riktning; nämligen att din sambo verkligen behöver bostaden och skulle ha svårt att skaffa en ny om han tvingades att flytta på grund av sin ekonomiska situation. Att du har en stabilare ekonomi än honom gör att du anses ha lättare att skaffa en annan bostad (även om jag förstår att det i många städer är svårt trots goda ekonomiska förutsättningar..) och att du därför inte bäst behöver lägenheten ni nu bor i.

Sammanfattning
Det finns en möjlighet för en sambo att överta bostad som inte är samboegendom, om sambon bäst behöver bostaden och det i övrigt kan anses skäligt. När det inte finns barn i samboförhållandet krävs dessutom synnerliga skäl, vilket är ett mycket högt ställt krav.

Utifrån de omständigheter som finns i din fråga tror jag tyvärr inte att du uppfyller kraven för att ha rätt att överta din sambos lägenhet vid en eventuell separation. Jag förstår att detta kan kännas orättvist eftersom du uppenbarligen har investerat mycket pengar i er relation på olika sätt.

Hoppas svaret är till hjälp och att du vid en eventuell separation hittar en bostad. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2368)
2019-08-22 Sambolagen ej tillämplig för särbos
2019-08-21 Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?
2019-08-21 Min dotter ska bli sambo, vad ska hon tänka på?
2019-08-20 Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?

Alla besvarade frågor (72169)