Kan en sambo överta en hyresrätt vid separation?

FRÅGA
Hej jag o min sambo har bott i en hyresrätt och nu ska vi göra slut. Jag står själv på kontraktet och har alltid själv betalat hyra. Vi har en gemensam son som vi ska ha varannan vecka. Hon säger att jag ska flytta o hon ska ha lägenheten. Men jag tycker att jag som står på kontraktet o betalat själv borde väl få ha kvar min lägenhet eller hur funkar det. Tack för svar.
SVAR

Din fråga rör vem som kommer få rätt till hyresrätten efter ett uppbrott mellan dig och din sambo. Saken regleras i sambolagen (SamboL). Jag kan inte med säkerhet avgöra saken i ditt fall då jag saknar fulltsändiga uppgifter om din situation, men jag kommer göra mitt bästa för att besvara din fråga på ett mer generellt plan.

Allmänt om uppdelning av egendom vid upphörande av en samborelation

När en samborelation upphör kan någon av parterna begära bodelning, 8 § SamboL. Bodelning innebär att värdet av den egendom som införskaffats för sambornas gemensamma användning delas lika mellan parterna. Den egendom som ingår i en bodelning kallas för samboegendom, 3 § SamboL. Det är enbart bohag och eventuell bostad som har förvärvats i syfte att gemensamt brukas av samborna som utgör samboegendom. Detta innebär att egendom som införskaffats före samborelationen som utgångspunkt inte kommer att ingå i bodelningen.

I ditt fall vet jag inte om du införskaffat hyresrätten i syfte att vara er gemensamma bostad eller om du skaffat hyresrätten tidigare i syfte att ha den enbart som din egen bostad. Jag kommer därför att vidare besvara din fråga utifrån båda situationerna.

Om hyresrätten är att betrakta som samboegendom

Om hyresrätten skaffats i syfte att utgöra er gemensamma bostad, är hyresrätten samboegendom enligt 3 § SamboL. Det innebär att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den i bodelningen. En förutsättning för att få överta en lägenhet som tillhör den andra sambon är dock att övertagandet kan anses skäligt, 16 § andra stycket SamboL. Då en hyresrätt inte kan tillmätas ett ekonomiskt värde på samma sätt som exempelvis en bostadsrätt råder det delade uppfattningar om huruvida den sambo som eventuellt övertar en hyresrätt från den andra sambon ska utge någon ersättning eller inte för övertagandet.

Om hyresrätten är inte att betrakta som samboegendom

Är lägenheten inte att betrakta som samboegendom, exempelvis om du införskaffade hyresrätten innan samborelationen utan avsikten att den skulle användas som er gemensamma bostad, kommer hyresrätten inte att ingå i bodelningen.

Trots detta finns ändå en möjlighet för din sambo att överta lägenheten. Ett sådant övertagande kan bara ske om din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande i övrigt kan anses skäligt, 22 § första stycket SamboL.

Vem har bäst behov av bostaden?

Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden anses oftast den förälder som ska vara boendeförälder eller ha ensam vårdnad om sambornas barn ha bäst behov av bostaden.

I ditt fall uppfattar jag det som att ni ska ha gemensam vårdnad och att barnet ska bo hos er växelvis. Vid en sådan situation brukar inte någon av samborna anses ha större behov av lägenheten än den andra. Om det inte finns några andra faktorer som talar för att din sambo har bättre rätt till hyresrätten än dig, bör din sambo inte kunna överta hyresrätten från dig i samband med en separation. Men det definitiva svaret på din fråga om du får behålla hyresrätten eller inte beror alltså på den behovsbedömning som får göras, och jag saknar tyvärr underlag för att göra en fullständig helhetsbedömning av den saken i just ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82647)