Kan en sambo kräva halva bostadsrätten vid utflytt?

Hej!

Jag har ett förhållande med en man, som flyttade in i min bostadsrätt i september förra året. Han har haft kvar sin gamla lägenhet och inte betalt någon hyra hos mig. Nu vill jag att han flyttar ut. Samtidigt har han sagt upp sin lägenhet. Kan han kräva att få halva min bostadsrätt nu? Ser lagen honom som min sambo? Bör jag kontakta en advokat och skriva ett samboavtal, där det står att det är min lägenhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med anses ni som sambos om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Som utgångspunkt ska man bott tillsammans i 6 månader för att anses vara sambos. Det föreligger vidare en presumtion kring att ni är sambos om ni har gemensam folkbokföringsadress eller har barn tillsammans. Även det faktum att ni har ett gemensamt konto kan göra att ni ses som sambos. Det är därför, beroende på omständigheterna, mycket möjligt att ni ses som sambos enligt Sambolagen.

Om ni anses vara sambos upphör denna relation bl.a. när samborna flyttar isär (2 § SamboL). Däremot är det inte troligt att han har rätt till halva din lägenhet. Bostaden utgör endast samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning ( 3 § SamboL). Vidare räknas bostadsrätten som er gemensamma om den är avsedd som erat gemensamma hem och innehas huvudsakligen med detta ändamål (5 § 1 stycket 3p SamboL) Eftersom han inte betalat någon hyra och har haft kvar sin egna lägenhet är det inte troligt bostadsrätten räknas som er gemensamma egendom, om inte annat tyder på det.

Vidare måste en bodelning begäras ( 8 § SamboL) för att likadelning av samboegendom ska ske (14 § SamboL). Men bostadsrätten räknas som sagt troligtvis inte som samboegendom och ska därför inte delas.

Det finns dock ett undantag (enligt 22 § SamboL). Om den ena sambon innehar en bostadsrätt och utgör inte egendomen inte samboegendom har den ena sambon rätt att överta den när förhållandet upphör om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande anses som skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om samborna inte har eller haft barn tillsammans gäller detta endast om det finns synnerliga skäl. Isåfall ska den sambon ersätta den andra sambon för bostadsrättens värde (22 § 3 stycket). Detta är alltså endast en undantagsbestämmelse och inget i din fråga tyder på att detta skulle vara aktuellt.

Du kan upprätta ett samboavtal där du stadgar att lägenheten är din men detta måste du givetvis göra tillsammans med din partner (9 § SamboL). Sammanfattningsvis är det troligt att ni ses som sambos men inte speciellt troligt att bostadsrätten ska ses som samboegendom varav han inte kan kräva att få halva din bostadsrätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Michael ButlerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning