Kan en sambo kasta ut den andra sambon?

FRÅGA
om en person bor i en hyresrätt där han eller hon enbart står på kontraktet och har en sambo som är är folkbokförd på samma adress men inte skriven på kontraktet. Kan den personen som är folkbokförd och skriven på hyreskontraktet kasta ut den personen som är folkbokförd men inte skriven på kontraktet mot personens vilja ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga beror på omständigheterna. I det fall paret flyttade in tillsammans, för gemensam användning och detta är er permanenta bostad utgör hyresrätten samboegendom enligt 3 § sambolagen (SamboL) se här. Då spelar det ingen roll om endast en av samborna står på kontraktet. Vid en separation ska bodelning göras inom ett år om en av partnerna begär det. Då ska gemensamt bohag och bostad delas lika. Kommer man inte överens så tillfaller hyresrätten den som bäst behöver den enligt 16 § SamboL.

Är det så att ena partnern bott i hyresrätten sedan tidigare och den andre partnern flyttat in utgör inte detta samboegendom och är därmed ingen gemensam bostad. Då har den som står på kontraktet i regel rätt att "kasta ut" den andra. Det finns dock ett undantag i 22 § SamboL, som inte går att avtala bort. Undantaget innebär att den som inte "äger" hyresrätten har rätt att överta denna om det är skäligt och denna partner bäst behöver den. Paragrafen är mycket sällan tillämpad och det är svårt att nå upp till rekvisiten. Har den som blir utkastad barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra förutsättningar som gör det svårt att hitta en egen bostad talar detta för att undantaget ska tillämpas, men observera att det tillämpas mycket, mycket restriktivt.

Att personerna är folkbokförda på adressen spelar ingen roll i sammanhanget. Att man för folkbokförd på samma adress talar för att man har ett samboförhållande. Även om man är folkbokförd på annan adress kan man anses vara sambos. Folkbokföringen är endast en omständighet som man väger samman med samtliga omständigheter för att bedöma om t.ex. ett samboförhållande föreligger.

Gabriella Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92074)