Kan en sambo ge bort egendom utan den andras samtycke?

FRÅGA
Hej!Min mor är sambo med min far. Hon vill nu ge bort fastigheten hon ensam äger till mig. Måste min far ge sitt samtycke till detta? Isf på vilket sätt? Muntligt eller skriftligt? Måste det stå med i gåvobrevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, vill du veta om din mor kan ge bort sin fastighet som hon äger ensam utan din fars, som är hennes sambo, medgivande. Du önskar även ta reda på hur samtycket ska lämnas, om det behövs.

Allmänt om sambor
Utgångpunkten enligt 3 § sambolagen är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menas bl.a. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 § sambolagen). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 § sambolagen).

Ditt fall
Äger din mor bostaden ensam, men den har förvärvats för gemensam användning räknas det som samboegendom. Det har då ingen betydelse vem som har betalat för bostaden eller vem som står på kontraktet så länge den skaffades för gemensam användning.

Tillbaka till vad som gäller för sambor
Huvudregeln är att varje sambo, under ett samboförhållande, själv sköter sin egendom och svarar för sina skulder. Det finns emellertid vissa inskränkningar i en sambos möjligheter att förfoga över sin egendom. En sambo får inte utan den andre sambons samtycke sälja, ge bort, inteckna, pantsätta eller hyra ut deras gemensamma bostad (23 § sambolagen).

Ditt fall igen
För att din mor ska ha rätt att sälja/ge bort den gemensamma bostaden (om det nu är det) krävs hennes sambos skriftliga samtycke enligt 23 § andra stycket sambolagen. Enligt tredje stycket behöver inte hon inte hämta samtycke om hennes sambo inte kan lämna ett giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.

Om samtycke från den ena sambon saknas kan den sambon som vill ge bort bostaden, ansöka om att få tillstånd för att göra det hos en domstol (24 § domstolen). Skulle din mor ge bort bostaden ändå utan den andre sambons samtycke kan försäljningen förklaras ogiltig av domstol (25 § sambolagen).

Gåvobrev
Fast egendom, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättats. Är givaren dessutom gift eller sambor krävs även samtycke från givarens partner. Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Den ska ofta innehålla en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades. Den behöver i regel inte bevittnas förutom för fast egendom, av två personer.

Gåvobrev behöva ibland registreras hos myndigheter, detta är när det till exempel rör sig om sig om att ge bort en fastighet för att lagfart behöver ändras. Den som tagit emot gåvan ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan för att ändra lagfarten.

Sammanfattningsvis kan inte en bostad som anses som samboegendom ges bort utan samtycke från den andra sambon. Din mor behöver därav ett skriftligt samtycke från hennes sambo om egendomen är införskaffad för gemensam användning.

Jag hoppas att detta var till hjälp och du får gärna vända dig till lawline med fler frågor om du har!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96379)