Kan en sambo få sitta i orubbat bo?

FRÅGA
Min sambo och jag äger tillsammans ett hus där vi bor.Jag äger dessutom ensam ett hus som jag f.n. hyr ut till min dotter.Om ett par år har vi planer på att sälja det vi äger gemensamt och flytta till mitt andra hus.Om jag dör först, har min sambo då rätt till en del av detta hus?Kan jag trygga honom så han kan sitta i orubbat bo utan att överlåta ägandet till honom?Tacksam för svar.Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör samboförhållanden finns i sambolagen och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

I lagens mening avses ett samboförhållande när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll enligt 1 § sambolagen. Samboförhållandet upphör sedan den dagen ni flyttar isär, om någon av er gifter er eller avlider enligt 2 § sambolagen.

Som jag förstår det har du inte förvärvat huset du f.n. hyr ut till din dotter för att du och din sambo ska bo i det och då utgör det inte samboegendom enligt 3 § sambolagen. Detta innebär att den inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo enligt 8 § sambolagen. Detta innebär att din sambo inte kan få ta över huset genom bodelning och att det istället ska ärvas genom vanliga arvsregler.

Sambor ärver inte varandra enligt ärvdabalken utan istället så är dina närmsta arvingar dina avkomlingar, så kallade bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Du kan inte helt uppnå att din sambo får erhålla all din egendom om inte ditt eller dina barn väljer att avstå sitt arv. Detta eftersom att även om du testamenterar all din egendom till din sambo så utgör hälften av ditt/dina bröstarvingars arvslott deras laglott enligt 7 kap. 1 §. Det innebär att hälften av din egendom är reserverad till ditt/dina bröstarvingar och de har rätt att jämka ett testamente som inskränker deras laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Till skillnad från sambor så är huvudregeln att makar ärver varandra vilket framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Problemet är dock att barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarns, arvslott inte omfattar av makesarvet, om inte bröstarvingen avstår sin rätt till förmån för den efterlevande maken för att sedan få vad som kallas efterarvsrätt och ärver sedan när den efterlevande maken dör istället. Detta innebär att om du har barn som inte är gemensamma så får din sambo ändå inte automatiskt sitta i otubbat bo även om ni gifter er.

Du kan därför inte trygga så att din sambo kan sitta i orubbat bo utan att överlåta ägandet till honom. Ett alternativ skulle kunna vara att ni gifter er och att du sedan pratar med dina/ditt barn om att du vill att din sambo ska sitta i orubbat bo om du är den som dör först och att barnet/barnen därför ska avstå sitt arv till förmån för honom varpå denne/de sedan får efterarvsrätt. Ett annat alternativ är att du skriver ett testamente till förmån för din sambo och hoppas på att ingen bröstarvinge jämkar det, men inget av dessa alternativ är någon garanti för att han får sitta i orubbat bo. Problemet med att ni flyttar till huset som du inte förvärvat för ert gemensamma användande är också att det inte är samboegendom vilket innebär att din sambo inte kan få del av dess värde genom en bodelning när samboförhållandet upphör.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2736)
2020-09-30 Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?
2020-09-30 Rätt att ta del av min sambos arv
2020-09-30 Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv
2020-09-30 Ska studieskulder avräknas i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (84661)