Kan en sambo ärva en bostad?

2020-11-21 i Sambo
FRÅGA
Min pappa bor i ett hus som hans mamma äger och har gjort under några år. Hon har även testamenterat huset till han när hon dör. Om min pappa nu skaffar sambo och de väljer att bo kvar och pappas mamma dör, har sambon rätt till huset då? Eller ärver hans barn (alltså jag och min syster) allting? Räknas huset som en gemensam anskaffning trots att han bott där flera år innan sambon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Samboegendom är som du är inne på egendom som förvärvats för gemensam användning. (3 § sambolagen) Ärver din pappa huset först, och skaffar en sambo efteråt är huset alltså inte samboegendom utan hans egna. Det innebär att du och din syster ärver huset eftersom ni är hans bröstarvingar. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om din far däremot skaffar sambo först och sen ärver huset genom testamente kan det bli annorlunda. För att huset då inte ska bli samboegendom krävs det att det i testamentet står att det ska ärvas som enskild egendom. (4 § andra punkten sambolagen)

Sambos ärver inte varandra automatiskt i svensk rätt. Finns det inget testamente gäller det som följer av sambolagen när ett samboförhållande upphör. Att en sambo avlider räknas som att samboförhållandet upphör. En bodelning ska göras om det begärs där samboegendomen skiftas mellan den avlidne sambons dödsbo och den efterlevande sambon (8 § sambolagen). Om samborna upprättat ett samboavtal kan viss egendom vara förutbestämd hur den ska delas. (9 § sambolagen) När man beräknar samboegendomens värde ska eventuella skulder täckas, och resterande delas jämnt mellan respektive sambo. (13-14 § sambolagen) Om ett samboförhållande upphör genom att den ena sambon avlider har den efterlevande alltid rätt till ett värde motsvarande två prisbasbelopp. (18 § andra stycket sambolagen). År 2020 motsvarar två prisbasbelopp 94 600 kronor. Motsvarar den efterlevande sambons samboegendom inte detta kan hen få rätt till resterande ur den avlidna sambons del.

Blir bostaden samboegendom, och den efterlevandes del av samboegendom inte når upp till två prisbasbelopp skulle hen alltså kunna få viss rätt i huset. Vill ni säkerställa att du och din syster får ensamrätt till huset i det fall att din pappa går bort är det därför klokt om han ärver huset som enskild egendom. Detta måste framgå av testamentet som hans mor har skrivit. Vill ni ha hjälp att utforma ett testamente kan ni boka en tid med någon av Lawlines duktiga jurister, eller pröva vår avtalstjänst.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97574)