Kan en sambo ärva?

Hej Lawline!

Jag och min sambo har inga gemensamma barn. hon har tre vuxna barn, jag har inga barn. Vi har köpt en villa tillsammans som hon har en större andel i 2/3 delar och jag 1/3 del. Hypotetiskt-vem kommer att ärva efter min sambo eller vice versa, blir jag eller hon lottlös av den andres andel? vi har inte skrivit något testamente.

Finns det något sätt för oss båda att gardera oss så att säga ärva av varandra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att ni ska kunna ärva huset av varandra behöver ni tillsammans eller var och en för sig upprätta ett testamente. Genom att begära bodelning vid en sambos bortgång kan man dock i vissa fall få kvarlåtenskap som annars skulle gått till arvingarna. Jag ska börja med att förklara lite kort hur en sådan bodelning generellt går till. Därefter kommer jag förklara varför ni bör upprätta ett testamente.

En efterlevande sambo kan begära bodelning

När en sambo avlider så upphör samboförhållandet (2 § första stycket 3 p. sambolagen). Den efterlevande sambon har då som sagt ingen arvsrätt, men han eller hon kan begära bodelning (18 § sambolagen). Genom bodelning ska sambornas så kallade "samboegendom" delas upp och fördelas mellan sambon och dödsboet till lika stora delar (8 § sambolagen). Frågan är då vad som är samboegendom.

Enligt huvudregeln är sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom, under förutsättning att bostaden/bohaget förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Ett hus på en egenägd fastighet till exempel, kan alltså vara samboegendom även om det finansierats uteslutande av den ena sambon. Kraven för att huset ska vara samboegendom är att det köpts i syfte att bo där gemensamt, och naturligtvis också att det därefter också använts som det gemensamma hemmet (5 § första stycket 1 p. sambolagen). I ert fall är därför vardera sambos andelar av villan med största sannolikhet samboegendom, eftersom det inte framgår att ni upprättat något samboavtal eller liknande (vilket kan undanta egendom från bodelningen). Villan skulle därför, trots att ni just nu äger den med olika stora andelar, delas lika mellan er om samboförhållandet upphör.

Om du skulle avlida före din sambo, hade hon enligt dessa regler sannolikt förlorat på att begära bodelning, eftersom hon redan äger en större del av villan. Du skulle däremot genom att begära bodelning sannolikt kunna få ut ytterligare 1/6 av villan, i det fall att din sambo avlider innan dig. (Jag skriver "sannolikt" eftersom man i bodelningen tar hänsyn till all samboegendom, och dessutom sambornas skuldsättning, 13 § sambolagen.)

Ni kan upprätta ett inbördes testamente

Genom testamente är man i princip helt fri att bestämma hur ens egendom ska fördelas vid ens bortgång. Den som har barn måste dock tänka på barnens rätt till sina "laglotter". Ett barn har nämligen rätt att i arv få ut hälften av det man skulle ärvt om något testamente inte upprättades (7 kap. 1 § Ärvdabalken).

Testamenten får upprättas av alla över 18 år (9 kap. 1 § Ärvdabalken). De kan upprättas enskilt av en person eller "inbördes" av flera personer (två sambor till exempel). I testamentet kan man antingen besluta om fördelningen av all sin egendom, eller enskilda saker/tillgångar. I ert fall skulle ni till exempel i ett inbördes testamente kunna bestämma att den efterlevande sambon ska få bo kvar i orubbat bo (innebärandes att den efterlevande sambon ärver hela kvarlåtenskapen, och att den först avlidne sambons arv inte fördelas förrän båda samborna har avlidit). Det kan också specificeras att särskilt huset ska tillfalla den andre sambon med nyttjanderätt, fri förfoganderätt eller full äganderätt, med eventuella förbehåll för den först avlidnes arvingar.

Något som är värt att känna till är dock att din sambos barn måste godkänna testamentet om din sambo avlider först, och testamentet inkräktar på barnens laglotter. Testamenten har också ganska stränga formkrav (såsom krav på vittnen med mera), vilket gör att det är smart att rådslå med en jurist i samband med upprättandet.

Vi kan hjälpa er!

Lawlines jurister kan hjälpa er att upprätta ett giltigt testamente med ett innehåll som ligger i linje mer er vilja. Du kan boka en tid direkt på http://lawline.se/boka.

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning