Kan en samägd fastighet utmätas?

2019-06-16 i Utmätning
FRÅGA
Hej har en liten akut fråga. Jag och min bror har ärvt min mammas del i hennes familjehem som hon har haft kvar med sin bror,så vi har 25% var och min morbror 50% . Här ej sett min bror på evigheter för han knarkar och lever lite överallt så han har skulder på 186000 kr då säger kronofogden dom kan ta fastigheten och sälja. Sen ska jag och min bror betala 400 kr per man i månaden till avgifter och min morbror 800 kr. Nu blir jag tvungen betala min brors del med men har ej jag råd med, ska jag behöva betala min brors del? Dom på kronofogden tyckte min brors del skulle delas på mig och min morbror. Hoppas på ett snabbt svar av erStort tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga dels berör samägandeskap till en fastighet, dels utmätning av en fastighet så är lagen om samäganderätt (enligt 1 § lagen om samäganderätt) och utsökningsbalken (enligt 1 kap. 1 § utsökningsbalken) tillämpliga. Gällande den andra delfrågan, om avgiften, kommer lagen om skuldebrev tillämpas analogt, eftersom lagen ger uttryck för allmänna fordringsrättsliga principer.

Kan kronofogdemyndigheten sälja hela fastigheten?

Eftersom ni är samägare till fastigheten (1 § lagen om samäganderätt) så har kronofogdemyndigheten rätt att på yrkande av sökanden (borgenären/ fordringsägaren som ansökte om utmätningen), gäldenären (din bror) eller annan delägare förordna att hela egendomen ska säljas. När någon av de nämnda har framställt ett sådant yrkande ska de övriga beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet (8 kap. 8 § utsökningsbalken). Detta beror dels på att en hel fastighet som säljs i regel kan säljas till ett högre pris än vad en andel (procentuellt av helheten) kan göra, dels att en gemensam försäljning medför processekonomiska vinster. De processekonomiska vinsterna beror på att den nya samägaren efter förvärvet av sin andel har rätt att ansöka hos tingsrätten om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6 § lagen om samäganderätt). Alltså skulle den nya delägaren ha möjlighet att förvärva hela fastigheten ändå, fast då genom två förfaranden istället för genom ett.

Vem ska betala din brors andel av avgiften?

Eftersom inget annat framgår utgår jag ifrån att ni är solidariskt betalningsskyldiga till denna skuld (2 § första stycket lagen om skuldebrev). Detta gör att du och din morbror ska dela på skulden i förhållande till era egna andelar (2 § andra stycket lagen om skuldebrev). Detta innebär att din morbror, vars andel av avgiften är dubbelt så stor som din, ska betala dubbelt så mycket av din brors del av avgiften jämfört med dig.

Sammanfattning

Kronofogdemyndigheten har rätt att sälja hela fastigheten på offentlig auktion, men givetvis har ni övriga delägare rätt till er andel i pengar. Gällande din brors avgift så är du och din morbror solidariskt ansvariga och ska stå för skulden i förhållande till era andelar. Din morbror bör alltså stå för dubbelt så mycket av skulden som du.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (403)
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?
2019-10-26 Utmätning av livränta
2019-10-24 Utmätning av inneboende

Alla besvarade frågor (74626)