Kan en riksdagsledamot avsättas?

Enligt 4 kap. 11 § regeringsformen kan endast en domstol avsätta en riksdagsledamot. I 20 kap. 4 § brottsbalken finns bestämmelser om avskiljande av folkvalda på grund av brott, men jag är osäker på om den bestämmelsen är tillämplig på riksdagsledamöter.

Fråga: Vem är behörig att hos domstol väcka talan om att avsätta en riksdagsledamot?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

20 kap. 4 § brottsbalken kan tillämpas på riksdagsledamöter. Paragrafen ska läsas tillsammans med 4 kap. 11 § tredje stycket regeringsformen. Kravet för att en riksdagsledamot ska kunna skiljas från sitt uppdrag är att hen begår ett brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och hen genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget. Det krävs inte att brottet begicks i tjänsten som riksdagsledamot, däremot krävs det att gärningen begicks under någon typ av myndighetsutövning. Denna fråga prövas av en domstol ex officio (på eget initiativ), vilket innebär att ingen egentligen behöver väcka talan avseende frågan. Det är alltså domstolen som på eget initiativ avgör om en riksdagsledamot är uppenbart olämplig för uppdraget och en åklagare behöver inte väcka talan i dessa särskilda situationer. Ett exempel är rättsfallet RH 1997:48. Där hade åklagare åtalat en riksdagsledamot för brottet bedrägeri, och då tog regeringsrätten (som idag kallas hovrätten) upp frågan på eget initiativ och avskilde riksdagsledamoten från uppdraget.

Att skilja en riksdagsledamot från uppdraget bör skiljas från möjligheten att åtala riksdagsledamöter för brott. Ett aktuellt exempel är riksdagsledamoten Ebba Busch Thor som nyligen blev åtalad för och erkände brottet grovt förtal. Det finns särskilda regler i 4 kap 12 § regeringsformen som ger riksdagsledamöter en viss immunitet när de utför sitt uppdrag som riksdagsledamöter vilket bör beaktas innan åtal väcks.

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo