Kan en rektor avsluta ett barns sjukskrivning?

FRÅGA
Har en rektor på skolan rätt att avsluta ett barns sjukskrivning och trotsa läkares intyg och rådgivning? Alltså avgöra ett barns möjlighet att närvara i skolan och bestämma om barnet är sjukt eller friskt? Lågstadiet som högstadieelev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring skolan regleras i skollagen (SkolL).

Mitt svar nedan gäller både lågstadiet och högstadiet.

Utgångspunkten är att barn har skolplikt (7:2 SkolL) och en rätt till grundskola (7:3 SkolL). För det fall som ett barn är frånvarande från grundskolan så finns det både giltig och ogiltig frånvaro. Om ett barn är hemma på grund av sjukdom så är det giltig frånvaro. Vad jag kan hitta så finns det ingen rätt för skolan att ogiltigförklara eller annars bortse från ett läkarintyg där ditt barn sjukskrivs. Däremot så har rektorn skyldighet att utreda ditt barns frånvaro om hen är borta från skolan under en längre tid eller har upprepad frånvaro, det gäller även om det är giltig frånvaro (7:19a SkolL). Utredningen ska göras i samråd med barnet (eleven), vårdnadshavare till barnet och elevhälsan. Om rektorn tycker att en utredning inte behövs på grund av att hen till exempel vet om orsaken till frånvaron, så behöver rektorn inte genomföra någon utredning.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93231)