Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?

FRÅGA
Anmälde mig till en danskurs i somras med start under hösten, online. Fick sedan förhinder och mailade tillsammans med sjukintyg att jag inte kunde delta. Råkade då skicka avanmälan till fel mailadress varpå de inte sett att jag inte kunnat medverka. De menar nu att jag "uppehållt" en plats i dansgruppen hela hösten och kräver att jag ska betala terminen trots att jag inte varit med en enda gång. De har erbjudit mig ett tillgodokvitto för att delta i en annan kurs under vårterminen, vilket jag inte har möjlighet till. De har ett oerhört strikt avtal vad gäller avanmälan och ev sjukintyg. Och eftersom jag har skickat avanmälan till fel adress har jag enbart mig själv att skylla, men har jag undrar om det finns något jag kan göra i en sådan här situation eftersom jag inte har möjlighet att medverka under vårterminen som de erbjuder, och har inte heller lust att betala för något som jag inte medverkat på... Kanske lite knepig fråga eftersom jag vet att jag godkänt avtalet och det är min miss. Men hade hoppats att det finns något jag kan göra eller säga för att slippa betala en avgift som jag inte utnyttjat eller kommer kunna utnyttja pga en "uppehålld" plats. Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vad gäller avanmälan från en kurs en privatperson har anmält sig till finns ingen direkt tillämplig lagstiftning. Dock kan konsumenttjänstlagen samt vad som står i avtalet ge vägledning för vad som gäller (se NJA 2002 s. 644).


En kursdeltagare får avanmäla sig från kursen

En privatperson som deltar i en kurs har i princip rätt att avanmäla sig från kursen. Däremot riskerar kursdeltagaren att bli ersättningsskyldig. Grundprincipen är att den som håller i kursen har rätt till ersättning för den del av tjänsten som har utförts samt det som måste utföras trots avbeställningen. Så är fallet om kursdeltagaren har en godtagbar anledning till sin avanmälan. Om kursdeltagaren inte har ett godtagbart skäl, kan företaget ha rätt till avgiften för hela kursen om det var så att företaget hade kunnat ta in en annan deltagare istället (42 § konsumenttjänstlagen).

Det här får betydelse bara om hela kursen inte är slut ännu. Du kan då ha rätt att slippa betala för den del av kursen som hålls efter det att du faktiskt kontaktade företaget. Var dock kursen slut då, har du inte en sådan möjlighet.


Det kan krävas att du kontaktat företaget för att ha avanmält dig

Att en kursdeltagare avanmäler sig innan kursen har börjat, när det framgår att det ska göras enligt avtalet, är det inget problem för kursdeltagaren att göra det. Dock måste det anses falla på kursdeltagaren att han eller hon ser till att försäkra sig om att han eller hon har vänt sig till den som håller i kursen. Att du gör en avanmälan, men skriver till fel adress, innebär att ingen avanmälan har skett, och företaget kan inte belastas för det.

Kravet på att en kursdeltagare ska kontakta företaget i förväg för att meddela att han eller hon inte kan delta kan inte heller anses oskäligt så att villkoret skulle kunna jämkas eller lämnas utan avseende.


Sammanfattning

Tyvärr är det nog så att om du som kursdeltagare vill avanmäla dig, måste du se till att du faktiskt har kontaktat den som håller i kursen, annars har ingen avanmälan skett och det kan inte krävas att företaget ska stå för ett sådant misstag. Företaget har därför rätt till kursavgiften.

Möjligen kan du, om kursen inte har slutat ännu, och du har ett godtagbart skäl till varför du avanmäler dig, slippa betala vad som motsvarar den resterande delen av kursen från det att du faktiskt kontaktade företaget.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (370)
2020-07-31 Fel hos tjänsten
2020-07-31 Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?
2020-07-28 Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor
2020-07-28 17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

Alla besvarade frågor (82602)