FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/02/2021

Kan en privat verksamhet kräva att deras besökare använder munskydd och plasthandskar?

Hej!

Jag går nu en kommunal vuxenutbildning hos en privat skola i [en stad]. I utbildningen ingår ett antal fysiska träffar på skolan, och i informationsmejlet ang. detta står det att munskydd och plasthandskar ska användas.

Jag undrar då; kan en privat verksamhet kräva att deras besökare använder munskydd och/eller plasthandskar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Din fråga kan besvaras med allmänna kontraktsrättsliga principer.


I Sverige råder avtalsfrihet, och det är upp till var och en att ingå avtal om vad man vill förutsatt att avtalet inte strider mot god sed eller lag, eftersom de då kan bli föremål för ogiltighet.

Det finns inget som hindrar en privat verksamhet från att kräva att kunder i exempelvis deras butik ska använda munskydd eller dylikt. Detta gäller även den privata skolan som (enligt min tolkning av din fråga) hyr ut sina lokaler till den kommunalt bedrivna verksamheten. Jag antar att detta munskyddskrav inte gällde innan coronapandemin, och med tanke på att du informerats om att bära munskydd och plasthandskar så verkar kommunen (den privata verksamhetens avtalspart) ha acceperat detta nya villkor.


Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om fler frågor dyker upp.

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning