Kan en persons släktingar anordna en god man utan samtycke?

FRÅGA
Har en släkting som har Parkinsons och bor på ett boende. Personalen, banken samt vi anhöriga tycker han borde ha en god man som sköter ekonomin då han just sålt sitt hus. I dag sköts den av hans särbo som inte är ärlig och snäll. Kan vi tvinga fram en god man om han själv nekar?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krävs samtycke vid anordnande av god man?
Den som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom kan anordnas en god man. Samtycke från personen krävs, om inte dennes egna tillstånd hindrar att hans samtycke inhämtas. Samtycke måste alltså inte inhämtas om din släktings sjukdom innebär att han själv inte kan ta ställning i frågan. Det är upp till domstolen att göra bedömningen av om en god man ska anordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken).

Vem kan ansöka om god man?
En ansökan om förordnande av god man får göras av personen själv, dennes make/sambo och närmsta släktingar. Med närmsta släktingar menas personens barn, föräldrar och syskon (11 kap. 15 § föräldrabalken).

Sammanfattning
Det finns det alltså möjligheter för er att anordna en god man utan samtycke från din släkting. Då både personal, bank och ni anhöriga anser att din släkting inte kan ta hand om sin ekonomi talar det för att samtycke inte behöver inhämtas. När ni upprättat er ansökan ska den därefter skickas in till tingsrätten. Genom att skriva in din släktings postnummer på Domstolsverkets webbplats kan ni hitta vilken tingsrätt ansökan ska skickas till och dess adress (tryck här)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (429)
2020-05-31 Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?
2020-05-30 Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?
2020-05-30 Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap

Alla besvarade frågor (80629)