Kan en person som med fullmakt säljer vara åt en annan behålla del av köpeskillingen vid försäljningen?

2021-04-21 i Avtal
FRÅGA
Hej ! jag har en fundering kring fullmakt.Om jag tillexempel ska sälja något men inte själv har möjlighet till det. Så jag ber min kompis, vi skriver en fullmakt där det står att jag vill ha minst 1000kr. Dagen efter säljer min kompis saken och ger mig 1000kr, hen säger sedan att hen sålde den för 1300kr men valde att behålla 300kr själv. Har kompisen rätt att behålla dessa 300kr?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uttrycket "minst 1000 kr"

Vad som vanligtvis menas med uttrycket "minst 1000 kr" är att varan ska säljas till detta minsta belopp men att den självklart kan säljas till högre pris. I ditt fall verkar det som att kompisen har tolkat detta som att du "bara ville ha 1000kr" och allt därutöver som kompisen förhandlar sig till tillhör kompisen. Det är osannolikt att kompisens tolkning är mer rimlig än din. Det kan också bero på vad som diskuteras mellan dig och kompisen och exakt vad som står i fullmakten.

Har kompisen rätt att behålla de 300 kr?

Endast om ni har kommit överens om att kompisen får behålla allt utöver 1000 kr.

Eftersom kompisens tolkning verkar vara mindre rimlig så kan kompisen göra sig skyldig till ringa stöld (snatteri). Detta eftersom pengarna som kompisen fick vid försäljningen tillhör dig som fullmaktsgivare och nu tänker kompisen behålla pengarna som sina egna, se 8 kap 2 § Brottsbalken. Det krävs enligt bestämmelsen att denna stöld innebär ekonomisk skada för dig. I så fall en ekonomisk skada på 300 kr.

Kompisen kan även ha begått avtalsbrott emot dig. Utöver vad som står i den skriftliga fullmakten, är kompisen också förpliktad att följa muntliga instruktioner som du ger. Man kan säga att när ni kommer överens om att kompisen ska sälja varan åt dig har ni ingått ett muntligt avtal. Och när kompisen bryter mot detta har denna begått avtalsbrott.

Hur ska fullmakt skrivas?

För att undvika sådana här situationer är det viktigt att skriva fullmakten så tydligt det går, så att inga missförstånd eller olika tolkningar kan uppkomma. Till exempel skriva "ska säljas till så högt pris som säljaren går med på men till minst 1000 kr. I den utformningen blir det tydligt att det inte finns något utrymme för kompisen att tolka att något utöver 1000 kr kan denna behålla själv.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1545)
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden

Alla besvarade frågor (96504)