Kan en person som har förvaltare låna ut pengar till en anhörig?

2017-12-29 i God man
FRÅGA
Jag är förvaltare och nu vill huvudmannen låna pengar till en anhörig. Är det ok? Vilka papper behöver fyllas i etc.?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innebörden av förvaltaruppdraget framgår av förvaltarförordnandet som du har fått från överförmyndarnämnden. Det kan röra sig om att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Du kan också vara förordnad för flera eller alla nämnda uppdrag.

Åtgärden att låna ut huvudmannens pengar:

En sådan åtgärd faller till at börja med under uppdraget att förvalta huvudmannens egendom. För att du ska få genomföra en sådan åtgärd så måste alltså ditt förordnande omfatta detta uppdrag.

Enligt Föräldrabalken 14 kap. 6 § så behöver du också få överförmyndarnämndens medgivande till åtgärden, detta eftersom åtgärden ses som en placering av huvudmannens tillgångar. Ett grundkrav är givetvis att huvudmannen inte behöver pengarna själv för att klara av sitt dagliga upphälle. Det ska motiveras för överförmyndarnämnden varför det är nyttigt för huvudmannen att pengarna lånas ut. Om det rör sig om ett större lån där någon säkerhet inte kan lämnas av den som vill låna pengarna så är det osäkert om medgivande kommer att lämnas. Tvärtom så kan medgivande med större sannolikhet lämnas om det rör sig om ett lån med säkerhet och god ränta.

Sammanfattningsvis så är det alltså vad ditt förvaltarförordnande omfattar och dom närmare omständigheterna runt själva lånet som avgör ifall det kommer vara möjligt för din huvudman att låna ut pengar till sin anhörig.

Den handling som behövs är ett skuldebrev upprättat på ett korrekt sätt. På skuldebrevet ska ränta och amorteringsplan anges. Detta skuldebrev bör bifogas tillsammans med din ansökan om medgivande hos överförmyndarnämnden.

Om du inte vet hur du ska upprätta skuldebrevet på ett korrekt sätt så bör du anlita en kunnig person, förslagsvis en advokat.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98657)