Kan en person som erbjuder köp av sexuell tjänst dömas för uppvigling?

FRÅGA
Hej! Om en kvinna lägger ut en kontaktannons på internet och skriver att hon söker män för att köpa sex av henne, och även skriver att hon säljer nakenbilder på sig själv, kan hon då dömas för uppvigling eller något eftersom hon uppmanar män att köpa sex av henne?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kriminaliserade handlingar regleras i stor utsträckning i brottsbalken (BrB).

Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster

Köp av sexuella tjänster är straffbelagt i Sverige, men det är däremot inte olagligt att sälja sex (6 kap. 11 § BrB). Lagen trädde i kraft 1999 och var en del av den Kvinnofridsproposition där det slogs fast att prostitution är del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med att kriminalisera köp av sexuella tjänster var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Uppvigling

Med uppvigling menas en offentlig uppmaning till brott (16 kap. 5 § BrB). Brottsbeskrivningen har tre krav: (1) brottet ska ske genom meddelande till allmänheten, (2) det ska innefatta försök till förledande och (3) det som gärningsmannen söker förleda ska vara en brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Vid ringa fall ska man ej dömas till ansvar.

Riktat till allmänheten: Det är tillräckligt att meddelandet inte är riktat till en liten sluten krets. Straffbestämmelsen avser dock förledande av allmänheten, dvs. en obestämd krets av personer. Det är alltså inte uppvigling att i ett meddelande till allmänheten uppmana en viss person att begå ett visst brott, då kan istället stämpling eller anstiftan till brott vara aktuellt.

Ringa fall: Av betydelse är storleken och sammansättningen av den krets som uppmaningen riktas till. En uppmaning som framställs i en personkrets som har litet intresse att utföra gärningen som uppmaningen avser tyder på att risken är obetydlig för att någon ska följa uppmaningen (och är därmed ringa).

Avslutande ord

Att sälja sex är inte olagligt i Sverige. Att offentligt uppmana till att köpa sex kan möjligtvis falla inom bestämmelsen för uppvigling. Att lägga upp en kontaktannons på nätet bör falla inom begreppet "allmänheten", dock kan det vara fråga om ett ringa fall beroende på vilka som kan ta del av kontaktannonsen. För att få ett säkert svar måste domstol avgöra frågan huruvida en sådan situation kan omfattas av brottet uppvigling. Min slutsats är dock att handlingen inte bör utgöra uppvigling då det inte är en handling som lagstiftaren tänkte sig skulle omfattas av straffbestämmelsen. Det finns vidare ett samhällsintresse att skydda personer som säljer sex då det ofta är en utsatt grupp i samhället.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?