FrågaFAMILJERÄTTGod man27/10/2019

Kan en person som blivit dömd för brott bli god man?

Får man bli god man om man blivit dömd och suttit i fängelse? (dock inte dömd för ekonomisk brottslighet)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 11 kap. 12§ Föräldrabalken stadgas att till god man ska utses en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person för uppdraget. Innan någon blir utsedd till god man ska dennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. Enligt prop. 2013/14:225 s. 44 innebär detta vanligtvis att utdrag från belastningsregistret och från Kronofogdemyndigheten begärs ut. Utifrån detta kan slutsatsen dras att huruvida en person har blivit dömd för brott har betydelse för lämplighetsbedömningen.

Tyvärr kan jag inte svara på om det finns viss brottslighet som kan accepteras när en person ska utses till god man. Dock så torde rimligen en person som suttit i fängelse inte anses lämplig för uppdraget.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000