FrågaFAMILJERÄTTGod man27/10/2019

Kan en person som blivit dömd för brott bli god man?

Får man bli god man om man blivit dömd och suttit i fängelse? (dock inte dömd för ekonomisk brottslighet)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 11 kap. 12§ Föräldrabalken stadgas att till god man ska utses en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig person för uppdraget. Innan någon blir utsedd till god man ska dennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. Enligt prop. 2013/14:225 s. 44 innebär detta vanligtvis att utdrag från belastningsregistret och från Kronofogdemyndigheten begärs ut. Utifrån detta kan slutsatsen dras att huruvida en person har blivit dömd för brott har betydelse för lämplighetsbedömningen.

Tyvärr kan jag inte svara på om det finns viss brottslighet som kan accepteras när en person ska utses till god man. Dock så torde rimligen en person som suttit i fängelse inte anses lämplig för uppdraget.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?