FrågaAVTALSRÄTTAvtal02/12/2020

Kan en person portas från kiosk?

Kan jag avvisa en kund om han eller hon är otrevlig mot mig som står i kassan och porta ut personen för en viss tid. Jag jobbar i en kiosk och undrar vad lagen säger i sådana fallet.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt att avvisa kunder

Som utgångspunkt råder stor avtalsfrihet i svensk rätt, vilket innebär att du är fri att välja vilka kunder du vill erbjuda dina varor/tjänster till. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är dock att dina val inte får utgöra diskriminering (2 kap. 12 § första stycket, första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder, såsom kön, etnicitet eller religion, för att nämna några (1 kap. 1 och 5 §).

Om anledningen till att du nekar en kund är deras uppförande utgör det alltså inte diskriminering, och du står fri att "porta" dem och be dem lämna kiosken. Om det kan verka som att ditt nekande av en kund är diskriminering kan du dock behöva visa att så inte är fallet, utan att ditt val motiverades av andra skäl (6 kap. 3 §).

Den portade personen kan dock fortfarande gå dit

Eftersom kiosken är en allmän plats skulle emellertid kunden som portats inte göra sig skyldig till något brott, såsom olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken), om den skulle besöka kiosken portningen till trots (detta har prövats och slagits fast i ett mål i Högsta Domstolen). Du kan fortfarande neka kunden dina varor/tjänster, men du kan alltså inte hindra personen från att befinna sig på platsen. Skulle personen fortsätta bete sig illa skulle de dock kunna göra sig skyldiga till andra brott, exempelvis ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken).

Lycka till, och tveka inte att återkomma om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?