Kan en person omfattas och få stöd av både LSS och SoL under samma tidsperiod?

2019-12-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Kan en person omfattas och få stöd av både Lss och Sol under samma tidsperiod?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om SoL och LSS

Med SoL menas socialtjänstlagen och med LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS riktar sig mot en betydligt mer begränsad personkrets än SoL.

4 kap 1 § SoL är den enda tydliga paragrafen i lagen med tydliga rättigheter för den enskilde. Lagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att majoriteten av lagbestämmelserna istället riktar sig till de som arbetar inom socialtjänst. Paragrafen säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, så länge förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Detta gäller främst försörjningsstöd, eller socialbidrag som det brukar kallas.

LSS är en rättighetslagstiftning, och ett komplement till SoL. Den gäller framförallt människor som redan omfattas av SoL. De personkretsar som kan falla in under LSS finns i 1 § LSS, och själva rättigheten finns i 7 § LSS. Personkretsarna omfattar just vissa funktionshindrade.

Kan en person omfattas och få stöd av både LSS och SoL under samma tidsperiod?

Ja, det är fullt möjligt att omfattas av båda lagarna samtidigt. Majoriteten av de som omfattas av LSS får även stöd enligt SoL. Eftersom kraven för att omfattas av LSS är högre gäller dock inte motsatsen, och det är vanligt att omfattas av SoL utan att kunna få stöd enligt LSS.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (517)
2020-04-06 Var kan jag anmäla om jag är rädd att barn far illa?
2020-04-04 Jävig eller inte?
2020-03-30 Överklaga beslut om försörjningsstöd
2020-03-30 Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?

Alla besvarade frågor (78764)