Kan en person omfattas och få stöd av både LSS och SoL under samma tidsperiod?

Hej! Kan en person omfattas och få stöd av både Lss och Sol under samma tidsperiod?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om SoL och LSS

Med SoL menas socialtjänstlagen och med LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS riktar sig mot en betydligt mer begränsad personkrets än SoL.

4 kap 1 § SoL är den enda tydliga paragrafen i lagen med tydliga rättigheter för den enskilde. Lagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att majoriteten av lagbestämmelserna istället riktar sig till de som arbetar inom socialtjänst. Paragrafen säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, så länge förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Detta gäller främst försörjningsstöd, eller socialbidrag som det brukar kallas.

LSS är en rättighetslagstiftning, och ett komplement till SoL. Den gäller framförallt människor som redan omfattas av SoL. De personkretsar som kan falla in under LSS finns i 1 § LSS, och själva rättigheten finns i 7 § LSS. Personkretsarna omfattar just vissa funktionshindrade.

Kan en person omfattas och få stöd av både LSS och SoL under samma tidsperiod?

Ja, det är fullt möjligt att omfattas av båda lagarna samtidigt. Majoriteten av de som omfattas av LSS får även stöd enligt SoL. Eftersom kraven för att omfattas av LSS är högre gäller dock inte motsatsen, och det är vanligt att omfattas av SoL utan att kunna få stöd enligt LSS.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000