Kan en person med demensdiagnos ge bort gåvor som ses som förskott på arv?

2017-03-17 i God man
FRÅGA
Hej,vi är tre syskon vars mamma plöstligt insjuknade och fick en demensdiagnos. Hon bor numera på ett demensboende och hennes hus kommer att säljas i samråd med gode man. Då våran mamma hade väldigt god ekonomi sedan tidigare och plockar ut sin pension som täcker alla utgifter hon har för tillfället (med ett gott överskott ) och således ej har "behov" av pengarna för huset. Vad har vi för rätt att ta ut "förskott" på arv i samband med husförsäljningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB) och om gode mäns behörighet finns i föräldrabalken (FB).

Det finns en presumtion för att gåvor som arvlåtare ger till sina bröstarvingar, när arvlåtaren är i livet, ska anses vara förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är en arvlåtares avkomling och eftersom det är er mamma anses ni vara hennes bröstarvingar. Ger er mamma er en gåva och det inte framgår annat så skulle gåvan alltså anses vara ett förskott på arv.

Den som har god man kan fortfarande själv företa rättshandlingar, t ex ingå avtal och ge bort sin egendom. Detta kallas att personen har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att din mamma, juridiskt, själv kan ge bort egendom till er som förskott på arv utan något hinder av att hon har god man. Eftersom hon har en demensdiagnos och bor på ett demensboende kan jag tänka mig att det är så att hon rent praktiskt inte kan ta ett sådant beslut och att det är hennes gode man som därför måste fatta ett beslut om att ge bort hennes egendom. Det är dock inte tillåtet för den gode mannen att göra det eftersom det finns ett förbud mot att den gode mannen ger bort er mammas egendom, om det inte är fråga om en personlig present vars värde inte står i missförhållande till till hennes ekonomiska villkor (14 kap. 12 § FB). Eftersom ett förskott på arv innebär att den gode mannen ger bort er mammas egendom så är huvudregeln därför att det inte är tillåtet. Det finns dock ett undantag, med överförmyndarens samtycke kan din mammas inkomster används till understöd åt er eftersom ni är anhöriga till henne. Vad jag förstår så är det dock inte det som är aktuellt i detta fall och då finns det tyvärr inte så mycket att göra om din mamma själv inte kan ta beslutet, utan ni ärver henne sedan när hon går bort.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94364)