Kan en person göra sig skyldig till hets mot folkgrupp genom en text på en dejtingsida eller genom uttalanden på en fest?

2020-09-16 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag hade diskussion med en vän där vi funderade på hur olika lagar fungerar. Jag är nyfiken på hur hets mot folkgrupp lagen fungerar.Skulle det vara olagligt att tex skriva "Endast vita tjejer" "endast kristna tjejer" "inga buddhister" osv på en dejting sida.Om man har en fest och säger "inga buddhister välkommna" "inga kvinnor välkomna" osv.Tacksam för svar på denna fundering
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har tolkat din fråga så är du endast intresserad av att veta om dessa uttalanden kan falla inom brottsbestämmelsen hets mot folkgrupp och ingen annan eventuell brottsbestämmelse.

Jag kommer dela upp frågan på så sätt att jag först diskuterar om det faller inom hets mot folkgrupp om en person skriver så som du angett på en dejtingsida. Sedan diskuterar jag om det faller inom hets mot folkgrupp om en person uttalar sig på en fest så som du har angett.

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp hittar du i brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 §.

För att en person ska kunna dömas till hets mot folkgrupp behöver personen uppfylla följande krav:

i ett uttalande eller annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelningras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.


Texterna på en dejtingsida

Texten på dejtingsidan ska anses vara ett meddelande eftersom det står nedskrivet i text. (BrB 16 kap. 8 § första stycket). Meddelandet ska även anses ha spridits, eftersom meddelandet ligger ute på internet och andra har tillgång till dejtingsidan. Även om dejtingsidan kräver inloggning så kan det fortfarande anses att meddelandet har spridits, eftersom alla medlemmarna kan se meddelandet.

Därutöver kan det anses att ett meddelande som anger "endast…" och "inga…" uttrycker missaktning eftersom det indirekt ger uppfattningen att det endast är en grupp som är välkommen och är "bättre" eller att en grupp pekas ut som att de inte är välkomna och därmed "sämre". Det finns exempelvis ett tidigare rättsfall där Högsta domstolen slog fast att det uttrycker missaktning om det på en skylt utanför en camping står att zigenare ej får beträda campingplatsen (NJA 1982 s 128).

Meddelandet handlar även om en grupp eftersom du anger vita tjejer, kristna tjejer och buddister. Texten endast vita tjejer faller inom anspelning på hudfärg, eftersom alla andra hudfärger utesluts och därmed blir det indirekt missaktning. Texten endast kristna tjejer faller inom anspelning på trosbekännelse eftersom alla andra religioner utesluts och det blir därmed också indirekt missaktning. Inga buddister faller också inom anspelning på trosbekännelse.

Sammantaget så är kraven för att dömas till hets mot folkgrupp sannolikt uppfyllda. En person bör därför undvika att skriva de typerna av texter som du har angett på en dejtingsida, då det kan leda till att personen gör sig skyldig till hets mot folkgrupp (BrB 16 kap. 8 §).

Uttalandena på en fest

En person gör ett uttalande om den säger något på en fest (BrB 16 kap. 8 § första stycket). Det kan dock diskuteras om uttalandet sprids beroende på hur många som är på festen. Om det endast är en fest för ett fåtal personer så ska det inte anses ha spridits. Det är inte möjligt att ange en exakt siffra som gäller ett fåtal personer, men om det är fler än 3–4 personer så bör det anses att uttalandet har spridits. De flesta fester bör därmed falla inom kravet på att meddelandet eller uttalandet har spridits.

Samma resonemang om missaktning gäller i denna del av frågan som ovanstående.

Buddister och kvinnor anses falla inom en grupp och därmed är även det kravet uppfyllt. Uttalandet "inga buddister välkomna" anspelar dig även på trosbekännelse. Kön är dock inte en grupp som räknas upp i brottsbestämmelsen för hets mot folkgrupp. Därför kan inte en person göra sig skyldig till hets mot folkgrupp om den säger "inga kvinnor välkomna" på en fest.

Kraven för att bli dömd för hets mot folkgrupp är dock troligtvis uppfyllda om en person säger "inga buddhister välkomna" (BrB 16 kap. 8 §).

Sammanfattning

Gällande de citat som du anger i din fråga så är det troligt att alla uttalanden/meddelanden kan falla inom brottsbestämmelsen hets mot folkgrupp, förutom uttalandet "inga kvinnor välkomna" på festen. För att slippa riskera att bli dömd för hets mot folkgrupp bör därför dessa uttalanden eller texter undvikas.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (912)
2021-02-26 Är det olagligt att sälja en trimmad moped?
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?
2021-02-19 Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (89595)