Kan en person dömas för våldtäkts vid åberopande om att hen gick i sömnen?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person kan bli dömd för våldtäkt/sexuellt övergrepp om han påstod att han sov och "gick i sömnen"?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Våldtäkt är ett brott som preciseras i 6 kap. 1 § Brottsbalken(BrB). För att kunna dömas till brottet krävs det att personen agerat med uppsåt. Enligt 6 kap. 1a § BrB kan en person även dömas om den är grovt oaktsam gällande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt. Om det varit så att en våldtäkt skett samtidigt som gärningsmannen sovit saknar gärningsmannen uppsåt och kan därför inte fällas för brottet. Det måste dock finnas stöd som pekar på att personen faktiskt har sovit under händelsen.

Vid invändning från den tilltalades sida om att uppsåt saknas på grund av att personen skulle ha sovit måste rätten ta ställning till om invändningen kan lämnas utan avseende. Exempelvis skulle det kunna vara uppenbart att personen inte har sovit under händelsen. Detta om det funnits vittnen som kunnat styrka att den tilltalade inte sov.

Om rätten inte kan förbise invändningen om att personen sovit måste åklagaren motbevisa att detta inte genomfördes vid sömn. Detta gör åklagaren genom att styrka att invändningen är obefogad, exempelvis om inget i utredningen talar för att personen sovit.

I målen RH 2014:32 och B 118-17 har den tilltalade blivit friad på grund av att det inte går att bevisa deras uppsåt samt att deras invändningar om att tilltalad sovit inte framstått som obefogade. Gemensamt för båda fallen var att flertalet vittnen berättat om att de tilltalade tidigare haft liknande handlingar när de sovit.

Det finns fall där domstolen har lämnat åberopande av att tilltalad skulle ha sovit under händelsen utan avseende. Exempelvis i fallet B 2300-15, där framstod åberopanden som så osannolikt att det inte skulle tas i beaktande. I detta fall fanns det vittnen som kunde styrka att den tilltalade inte hade sovit under våldtäkten.

Svaret på din fråga är att en person kan dömas för våldtäkt om hen påstod att hen gick i sömnen. Det beror från fall till fall vad som går att bevisa och inte bevisa. Är det uppenbart att personen inte sovit under händelsen trots att hen åberopar motsatsen så kan personen dömas. Kan rätten inte förbise invändningen om att personen sovit kan personen inte dömas för detta.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (390)
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?
2021-03-29 Straff för grooming
2021-03-13 Sexuellt ofredande att ta på en äldre flickas bröst
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?

Alla besvarade frågor (91063)