FrågaFAMILJERÄTTGod man18/06/2021

Kan en person bli god man för sin flickvän?

HEJ JAG HAR EN FRÅGA jAG UNDRAR OM JAG KAN BLI GOD MAN TILL MIN FLICKVÄN HON VART CENIL ELLERV DET ÄR PARKINSONS SJUKDOM .Det är LÄKAR UTLÅTANDE OCH HON HAR INGA SLÄCKTINGAR KVAR I LIVET .vI ÄR SÄRBOS . vi har varit det i 21 år . Vad tror du om det

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan bli gode man till din flickvän används föräldrabalken (FB).

Kan du som partner bli god man?

En god man kan tilldelas en person som på grund av sjukdom (som senilitet eller parkinsons) behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om detta. För att förordnas godmanskap krävs samtycke från din flickvän, om inte hennes sjukdomstillstånd förhindrar att hon kan uttrycka vad hon tycker om det (FB 11 kap. 4 §). När godmanskap förordnas ska tingsrätten samtidigt förordna en person som ska vara god man. Så nu ska jag förklara lite kring vad som krävs för att du ska kunna förordnas som god man för din flickvän.

Det ställs i lagen upp olika krav på personen som ska vara god man. Personen ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person (FB 11 kap. 12 §). För att ta reda på om du är detta görs en lämplighetsprövning hos överförmyndarförvaltningen. Överförmyndaren ska göra efterforskning av gode mannens lämplighet genom att tex ställa frågor till den som ev ska bli gode man och ställa frågor till huvudmannen (alltså din flickvän i detta fall) och inhämta underlag på annat sätt. Genom detta ska man säkerställa att den som utses är kompetent att klara av uppdraget. Om du inte tidigare har haft något uppdrag som ställföreträdare gör de en mer omfattande utredning och de kollar tex om du förekommer i belastningsregister eller kronofogdens register.

Om din flickvän föreslår dig som gode man ska du förordnas om det visar sig att du är lämplig för uppdraget och du vill åta dig det (FB 11 kap. 12 §). Detta innebär att den enskilde har getts möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Dock ska lämplighetsbedömningen ske ändå.

Hur ska du gå tillväga för att ansöka till god man för din flickvän?

För att få god man skickar ni in ansökan till tingsrätten. Ansökan får göras av den som ansökan gäller (alltså din flickvän), dennes närmaste släktingar eller sambo, maka eller make. Eftersom ni är särbos är du formellt inte behörig att ansöka om god man för henne. Du kan dock anmäla behov av god man till överförmyndaren. Då ska anmälan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun där din flickvän är folkbokförd.

Alltså kan antingen din flickvän själv ansöka om god man genom att skicka in ansökan till tingsrätten, eller så kan du anmäla behov av god man genom att skicka in anmälan till överförmyndarnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga och jag önskar er båda lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000