Kan en person bli god man för sin flickvän?

2021-06-18 i God man
FRÅGA
HEJ JAG HAR EN FRÅGA jAG UNDRAR OM JAG KAN BLI GOD MAN TILL MIN FLICKVÄN HON VART CENIL ELLERV DET ÄR PARKINSONS SJUKDOM .Det är LÄKAR UTLÅTANDE OCH HON HAR INGA SLÄCKTINGAR KVAR I LIVET .vI ÄR SÄRBOS . vi har varit det i 21 år . Vad tror du om det
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan bli gode man till din flickvän används föräldrabalken (FB).

Kan du som partner bli god man?

En god man kan tilldelas en person som på grund av sjukdom (som senilitet eller parkinsons) behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om detta. För att förordnas godmanskap krävs samtycke från din flickvän, om inte hennes sjukdomstillstånd förhindrar att hon kan uttrycka vad hon tycker om det (FB 11 kap. 4 §). När godmanskap förordnas ska tingsrätten samtidigt förordna en person som ska vara god man. Så nu ska jag förklara lite kring vad som krävs för att du ska kunna förordnas som god man för din flickvän.

Det ställs i lagen upp olika krav på personen som ska vara god man. Personen ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person (FB 11 kap. 12 §). För att ta reda på om du är detta görs en lämplighetsprövning hos överförmyndarförvaltningen. Överförmyndaren ska göra efterforskning av gode mannens lämplighet genom att tex ställa frågor till den som ev ska bli gode man och ställa frågor till huvudmannen (alltså din flickvän i detta fall) och inhämta underlag på annat sätt. Genom detta ska man säkerställa att den som utses är kompetent att klara av uppdraget. Om du inte tidigare har haft något uppdrag som ställföreträdare gör de en mer omfattande utredning och de kollar tex om du förekommer i belastningsregister eller kronofogdens register.

Om din flickvän föreslår dig som gode man ska du förordnas om det visar sig att du är lämplig för uppdraget och du vill åta dig det (FB 11 kap. 12 §). Detta innebär att den enskilde har getts möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Dock ska lämplighetsbedömningen ske ändå.

Hur ska du gå tillväga för att ansöka till god man för din flickvän?

För att få god man skickar ni in ansökan till tingsrätten. Ansökan får göras av den som ansökan gäller (alltså din flickvän), dennes närmaste släktingar eller sambo, maka eller make. Eftersom ni är särbos är du formellt inte behörig att ansöka om god man för henne. Du kan dock anmäla behov av god man till överförmyndaren. Då ska anmälan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun där din flickvän är folkbokförd.

Alltså kan antingen din flickvän själv ansöka om god man genom att skicka in ansökan till tingsrätten, eller så kan du anmäla behov av god man genom att skicka in anmälan till överförmyndarnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga och jag önskar er båda lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94568)