FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/05/2022

Kan en person bli åtalad och dömd trots att den utsatta personen inte vill anmäla brott?

Kan en person bli åtalad och dömd trots att den utsatta personen inte vill anmäla brott? Vilka regler gäller i så fall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den situation som du frågar om är primärt när åklagaren har så kallad åtalsskyldighet. Huvudregeln är att en åklagare en skyldig att åtala om åklagaren på objektiva grunder bedömer att bevisen finns för att en misstänkt har begått ett brott. Det finns dock undantag till huvudregeln om åtalsskyldighet och detta regleras primärt i Brottsbalken. Undantagen som finns skiljer sig åt mellan olika brott, men en huvudregel är att det vid mindre grova brott krävs att målsägande anger brottet till åtal och att en åklagare inte kan välja att åtala utan att detta skett. Ett sådant brott är t.ex. vållande till kroppsskada (3 kap. 12 § Brottsbalken). Ett annat exempel när det är lite mer oklart är vid hemfridsbrott där en åklagare får åtala endast om målsägande anger brottet till åtal eller om det är påkallat från allmän synpunkt (4 kap. 11 § Brottsbalken). Det kan därmed se lite olika ut beroende på vad det är för brott det handlar om, jag kan rekommendera att läsa i slutet på varje kapitel i brottsbalken, där står det om det är något specifikt som gäller med hänsyn till åtal för brotten i det aktuella kapitlet. 

Övriga regler som kan vara bra att känna till är målsägandes skyldigheter vid en process i domstol. Efter åtal skett så kommer den som är målsägande troligen få en kallelse att delta vid processen i domstol. Om målsägande inte inställer sig så finns det en risk att vite kommer dömas ut, storleken på detta brukar framgå i kallelsen (45 kap. 15 § Rättegångsbalken). Ett vite ska dock inte dömas ut om det föreligger så kallat "laga förfall" (giltig ursäkt) för att målsägande inte kunnat delta, t.ex. sjukdom (32 kap. 6 § Rättegångsbalken) & (32 kap. 8 § Rättegångsbalken). Vad som kan vara viktigt att särhålla från plikten att delta vid processen är att målsägande inte är skyldig att svara på frågor under själva rättegången och kan välja att inte medverka.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare