Kan en pappa få ensam vårdnad om sin son?

2017-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan jag som pappa få ensam vårdnad för min son även fast mamman har ensam vårdnad i dagsläget ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). I de fall där barnet redan står under endast en förälders vårdnad ska rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern om den anses som lämpligare (6 kap. 7 § tredje stycket föräldrabalken). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av socialnämnden, i mål om äktenskapsskillnad (6 kap. 7 § fjärde stycket föräldrabalken) eller av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Det finns inga hinder för att du ska kunna begära en omprövning av vårdnaden. När rätten beslutar om vårdnaden för barnet är vad som är bäst för barnet avgörande. Om rätten anser att det bästa för barnet är att du ska få ensam vårdnad så förordnar de det.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94176)