Kan en pappa få ensam vårdnad om sin son?

2017-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan jag som pappa få ensam vårdnad för min son även fast mamman har ensam vårdnad i dagsläget ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden (6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). I de fall där barnet redan står under endast en förälders vårdnad ska rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern om den anses som lämpligare (6 kap. 7 § tredje stycket föräldrabalken). Frågor om ändring i vårdnaden prövas på talan av socialnämnden, i mål om äktenskapsskillnad (6 kap. 7 § fjärde stycket föräldrabalken) eller av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Det finns inga hinder för att du ska kunna begära en omprövning av vårdnaden. När rätten beslutar om vårdnaden för barnet är vad som är bäst för barnet avgörande. Om rätten anser att det bästa för barnet är att du ska få ensam vårdnad så förordnar de det.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?