Kan en pandemilag runda grundlagsskyddade rättigheter?

Förslaget till nya pandemilagen bryter ju mot våra grundlagsskyddade fri o rättigheter, hur är det möjligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Visst stämmer det att förslaget till den nya pandemilagen innebär inskränkningar av fri - och rättigheter som är skyddade enligt grundlag. Faktum är att vissa grundlagsskyddade fri – och rättigheter kan begränsas enligt lag.

Vilka rättigheter får lov att begränsas?

Grundlagsskyddade fri- och rättigheter delas upp i absoluta och relativa. Att en fri- eller rättighet är absolut innebär att den inte kan begränsas medan en relativ fri – och rättighet kan begränsas genom lag.

Grundlagsskyddade fri – och rättigheter finns uppräknade i Regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar. Däri nämns också vilka fri – och rättigheter om är relativa och därmed kan bli föremål för inskränkningar. Till de relativa rättigheterna hör yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten. Skyddet mot vissa kroppsliga ingrepp, intrång i den enskildes personliga förhållanden, offentlighet vid domstolsförhandling och rörelsefriheten (2 kapitlet 20 § Regeringsformen).

En hel del grundläggande fri – och rättigheter kan alltså begränsas. Begräsningar får däremot inte ske hur som helst.

Hur får begränsningar ske?

Vissa krav ställs upp på hur och när begräsningar som nämns ovan får ske. Begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna måste för det första ske genom lag. Lag stiftas av riksdagen varför pandemilagen först måste godkännas av just riksdagen. Vidare måste begräsningens ändamål vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle, vara nödvändig för att uppnå målet med begränsningen och begränsningen får inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kapitlet 21 § Regeringsformen).

I fallet med pandemilagen blir det fråga om begräsningar av relativa rättigheter så som mötesfriheten och rörelsefriheten. Regeringens mål med begräsningarna i pandemilagen är att främja allmänhetens hälsa i en global pandemi varför ett sådant mål måste anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det är visat att minskat social kontakt har en effekt på smittspridningen varför det också kan anses nödvändigt att genom lag minska antalet människor som får vistas på en plats.

Det är alltid tunga avväganden som måste göras när grundlagsskyddade fri- och rättigheter begränsas. Den så kallade pandemilagen har målet att minska smittspridning och skydda allmänhetens hälsa varför begränsningarna som föreslås kan vara godtagbara.

Hoppas att mitt svar gett svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo