Kan en orosanmälan till socialtjänsten om delvis sanna saker räknas som falsk tillvitelse?

2020-09-02 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Om någon gör en orosanmälan till socialtjänsten om mig som innehåller delvis Sanna saker men mycket som inte är sant. Kan jag anmäla den personen för falsk tillvitelse då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Falsk tillvitelse regleras i 15 kap. 7 § BrB där det anges att "Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."

Falsk tillvitelse är en variant av det i 15 kap. 6 § BrB stadgade brottet falsk angivelse. I princip samma krav ställs för falsk tillvitelse som för falsk angivelse. Skillnaden är att en angivelse endast är avsedd att bli besvärande för den utpekade. Det stämmer att någon till Socialtjänsten (annan myndighet) har påstått besvärande omständigheter om dig i ovan stadgat fall. Det är tillräckligt att en person nämnder besvärande uppgifter för en myndighet, vilket leder till att denna myndighet noterar uppgifterna som ett fullbordat brott. Det måste finnas ett uttalande om att du har begått en brottslig gärning, och det ska finnas ett uppsåt att beskylla dig för detta. Föreligger dessa rekvisit kommer det att anses vara falsk tillvitelse. För att det ska vara falsk tillvitelse krävs det att tillvitelsen är sanningslös, alltså att det inte stämmer att du gjort det som personen till myndigheten tillvitar dig.

Min slutsats är att du förmodligen inte kan anmäla personen för falsk tillvitelse. Det finns inte tillräckligt mycket information för att helt och fullt avgöra frågan.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91095)