Kan en nödvärnssituation vara skäl till att en förundersökning läggs ned?

Behandlas alla nödvärnssituationer i tingsrätten, eller kan en åklagare eller polisiär förundersökningsledare lägga ner förundersökningen pga ”uppenbart” nödvärn?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

En person som handlar i en nödvärnssituation går fri från ansvar för en i vanliga fall straffbelagd gärning (jämför 24 kap. 1 § brottsbalken). Den inledda förundersökningen ska läggas ned om det inte längre finns anledning att fullfölja den (23 kap. 4 § andra stycket tredje meningen rättegångsbalken). En sådan anledning kan vara att brottet som är föremål för förundersökningen inte visar sig vara brottslig. En åklagare eller polisiär undersökningsledare har således rätt att lägga ned en förundersökning på grund av att brottet begåtts i en nödvärnssituation. Vad som däremot räknas som en uppenbar nödvärnssituation i verkliga livet kommer förstås att variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det blir också en fråga för undersökningsledaren eller åklagaren att avgöra om det finns tillräckligt med bevis på att den misstänkte faktiskt har handlat i en nödvärnssituation.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”