Kan en närstående överta ett hyreskontrakt efter en hyresgästs bortgång?

Hej

Min mamma ligger på sjukhus och läkarn har sagt att det är veckor kvar. Mamma har ett hyreskontrakt i Haninge och har bott sambo med min pappa. Pappa har stått inskriven hos mamma sedan feb 2017. Har min pappa rätt att ta över hyreskontraktet el kommer hyresvärden kasta ut min 70 åriga pappa? Han har en betalningsanmärkning. Kan hans 7 barn gå in som borgen till honom. Vi vill ju gärna att han bor kvar i deras gemensamma lägenhet.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en närstående har rätt att överta ett hyreskontrakt efter en hyresgästs bortgång.

Överlåtelse av hyresrätt

Då det rör fråga om hyresrätt är 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen) tillämpligt. Av 12 kap 34 § JB framgår att ett dödsbo efter en avliden hyresgäst under vissa förutsättningar kan överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtyckte. En förutsättning för detta är att överlåtelsen ska ske till en dödsbodelägare eller någon annan närstående som varaktigt sammanbott med den nu avlidne hyresgästen.

Hyresnämndens tillstånd

Ett annat krav för en sådan överlåtelse är att hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till överlåtelsen, vilket ska ske om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. När denna bedömning görs tar man hänsyn till den föreslagna hyresgästens vilja och förmåga att fullgöra hyresavtalet. Man ser även till dennes personliga kvalifikationer. Om det råder tveksamhet om denne har förmåga att fullgöra hyresavtalet kan hyresnämnden lämna tillstånd med krav på att någon går i borgen för den som ska ta över hyresrätten.

Varaktighet

För att en överlåtelse ska få ske krävs att det att kravet på varaktighet är uppfyllt. Det finns inget definitivt svar på när en person kan anses som varaktigt sammanboende, men normalt sett krävs att personerna sammanbott i ca. tre år för att kriteriet ska anses uppfyllt. I vissa fall godtas dock mycket kortare sammanboendetider. Att kortare sammanboendetider kan betraktas som varaktiga kan exempelvis bero på att personerna planerat att sammanboendet skulle bestå under lång tid men att detta har avbrutits av något oförutsägbart som ett dödsfall.

I det aktuella fallet

Det är alltså svårt att ge ett konkret svar på om din pappa kommer ha rätt att överta hyreskontraktet då detta bland annat beror på om sammanboende kan betraktas som varaktigt. När det gäller er möjlighet att gå in som borgen för er far är detta möjligt i vissa fall. Jag skulle rekommendera att ni kontaktar hyresnämnden och hör vad dom säger om situationen. Du kan läsa mer om hur du kontaktar hyresnämnden här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000