Kan en myndighet vägra fatta beslut i utlämningsfråga som tidigare prövats av domstol?

hej,

Om en myndighet beslutat att vägra utlämnande av en handling och detta beslut har fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen kan, myndigheten då vägra behandla framställan och låta bli att fatta ett nytt beslut om samma handling om det kommer en ny begäran att få ut den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga undrar du om en myndighet, efter att en domstol fastställt myndighetens beslut att vägra lämna ut en viss allmän handling, kan vägra att behandla förfrågningar om samma handling i framtid.

Myndigheten kan inte vägra att behandla nya förfrågningar om handlingen, inte ens från samma person

Även om en person fått avslag på sin begäran att ta del av en allmän handling, och detta beslut sedermera fastställts av högsta instans, är personen ifråga oförhindrad att på nytt begära att myndigheten prövar utlämningsfrågan (se t.ex Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, nionde upplagen, s.152-153). Myndigheten är alltså skyldig att på förfrågan ånyo pröva utlämningsfrågan, till och med om det är exakt samma person som begär ut handlingen.

Däremot så är det naturligtvis extremt osannolikt, att myndigheten skulle besluta sig för att lämna ut handlingen, när självaste Högsta förvaltningsdomstolen tidigare "bekräftat" att myndigheten haft fog för att inte lämna ut den.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler funderingar är du välkommen att ställa fler frågor i likhet med den du nyss ställt.

Lyckönskningar och hälsningar,Johannes NorrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”