Kan en myndig person som skickar nakenbilder till en 17-åring dömas för något brott?

FRÅGA
Hej!Jag har tänkt på en intressant juridisk fråga som är allt intressantare i dagens läge, när vi använder allt fler sociala medier (speciellt Snapchat). Om två personer som är i ett förhållande skickas massa nakenbilder till varandra via Snapchat, utan att det handlar om tvång eller något annat, kan den ena personen i fråga ändå dömas för något brott ifall den ena personen är 18 år medan den andra är 17 år. Är åldersskillnaden för liten?
SVAR

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Du får gärna efterfråga kompletterande upplysningar i kommentatorsfältet om du anser att mitt svar på någon punkt är ofullständigt.

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken (som behandlar sexualbrott). Paragrafhänvisningar avser fortsättningsvis detta kapitel.

Enligt 4 § ska den som har samlag med ett barn under 15 år, eller genomför en handling som är att likställa med samlag, dömas för våldtäkt mot barn. En grundförutsättning för detta brott, som får sägas vara det allvarligaste i kapitlet, är således att barnet inte bara är omyndigt utan även under 15 år. Följaktligen är det inte brottsligt för en 25-åring att ha samlag med en 17-åring om detta sker på frivillig basis.

Logiskt nog gäller detsamma i en situation där två individer utbyter bilder med varandra av sexuell karaktär. Enligt 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Är personen som skickar bilden mellan 15 och 18 år kan straffansvar uppkomma för mottagaren om ”poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling” (2 st. samma paragraf).

Det enkla svaret på din fråga blir därmed att det ur ett straffrättsligt perspektiv är helt oproblematiskt att två personer som är över 15 år gamla skickar utmanande Snapchat-bilder till varandra frivilligen. Undantag gäller som sagt om poseringen riskerar att skada barnets hälsa eller utveckling (vilket ingenting tyder på i din frågeställning).

Det kan tilläggas att fenomenet med s.k. ”hämndporr” på senare tid väckt viss uppmärksamhet, vilket kan tänkas ge upphov till straffrättsliga konsekvenser av annat slag. Är du nyfiken även på detta är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga i ämnet.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (352)
2021-01-22 Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?
2021-01-18 Vad menas med koppleri?
2021-01-18 När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?
2021-01-18 Är det olagligt att främja prostitution?

Alla besvarade frågor (88343)