Kan en mormor dela vårdnaden med en förälder?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är ensamstående mamma med ensam vårdnad och pappan finns inte med i bilden. Jag undrar om mitt barn kan bo hos min mamma varannan vecka istället för hos pappan? Kan min mamma ansöka om vårdnaden för mitt barn, dvs att hon och jag delar på vårdnaden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden

Är en av föräldrarna förhindrad eller inte anses lämplig att vara vårdnadshavare ska vårdnaden tillerkännas den ena föräldern ensam. Under vissa omständigheter kan rätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare, till exempel om båda föräldrarna är avlidna eller av någon annan anledning är förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § föräldrabalken). Det går således inte att att bli vårdnadshavare för någon annan än en förälder så länge någon av föräldrarna kan utöva vårdnaden.

Barnets rätt till båda sina föräldrar

Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet har vidare rätt att umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Försöker en förälder förhindra barnet att träffa den andra föräldern kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage indikerar att vårdnaden bör ändras.

Sammanfattning

Din mamma kan inte bli vårdnadshavare tillsammans med dig. Jag har inte fått så mycket information om ert specifika fall, men som huvudregel ska barnet ha rätt att träffa sin pappa. Du kan således inte exempelvis lämna barnet hos barnets mormor under pappans umgängesdagar. Däremot ska självklart barnet även ha möjlighet att träffa andra som står barnet särskilt nära vilket en morförälder gör, men detta får inte gå ut över kontakten barnet har med sin pappa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91357)