FrågaPROCESSRÄTTDomstol12/11/2022

Kan en misstänkt be om rättegång bakom stängda dörrar?

Kan man som misstänkt i ett brottmål be om att rättegången hålls bakom stängda dörrar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om just den misstänkte i brottmålet kan be om att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF). 

Utgångspunkten är att rättegångar är offentliga
Som huvudregel gäller i Sverige att rättegångar är offentliga, alltså öppna för vem som helst (5 kap. 1 § första stycket RB). Detta framgår också i grundlag (2 kap. 11 § andra stycket RF). Offentliga rättegångar ligger i linje med den starka offentlighetsprincip vi har i Sverige, vilken bland annat innebär att allmänheten ska kunna ha insyn i domstolarnas dömande verksamhet. 

Rättegången kan hållas bakom stängda dörrar på grund av sekretess
Det finns dock undantag till huvudregeln med offentliga rättegångar. En domstol kan nämligen besluta om att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar när det kan antas att en uppgift som är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen kommer att läggas fram vid förhandlingen. Detta gäller om det är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs (5 kap. 1 § andra stycket RB). Det måste alltså vara tal om en uppgift som kräver ett starkt skydd på grund av risken för skada om den röjs.    

Om domstolen beslutar om stängda dörrar hålls dörrarna stängda endast i den del då den sekretessbelagda uppgiften läggs fram (5 kap. 1 § andra stycket RB). Efter det gäller offentlighet igen. 

Rättegången kan även hållas bakom stängda dörrar i vissa andra fall
Domstolen kan även besluta om stängda dörrar om det vid rättegången ska hållas förhör med en person under femton år, eller en person med en psykisk störning (5 kap. 1 § tredje stycket RB). Det kan också beslutas om det är särskilt föreskrivet att så ska vara fallet i vissa situationer (5 kap. 1 § fjärde stycket RB)

Det är domstolen som beslutar om att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar
Som lagtexten antyder är det domstolen som bestämmer om en rättegång ska hållas bakom stängda dörrar. Därmed behöver man inte som exempelvis misstänkt be om det, även om man såklart kan. Finns det skäl för att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar på grund av exempelvis sekretess kommer domstolen däremot vanligtvis ta upp det själva och besluta om det.  

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Vänligen, 

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”