Kan en medlem i en bostadsrättsförening ta del av ett styrelsebeslut?

2019-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Har jag som medlem i en Bostadsrättsförening rätt att ta del av styrelsebeslut som rör mig personligen .t.ex påståenden om störning.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att ta del av ett styrelseprotokoll, och därmed diskussionen och övervägandena för ett beslut, beror på om det är ett beslut under en föreningsstämma eller ett beslut under ett vanligt styrelsesammanträde.

Medlemmar har rätt att ta del av protokollet vid en föreningsstämma senast tre veckor efter stämman (9 kap. 14 § bostadsrättslagen och 6 kap. 40 § lagen om ekonomiska föreningar). Eftersom det inte står något om styrelsesammanträden så tolkas det motsatsvis att det inte finns en rätt att ta del av protokollet vid dessa sammanträden.

Det beror alltså på om beslutet har fattats på en stämma eller ett vanligt sammanträde. Vid ett beslut på ett styrelsesammanträde kan styrelsen själva besluta om medlemmar ska få ta del av protokollet.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll