Kan en man vägra att medverka vid faderskapsutredning?

2017-07-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej Det är så att jag gravid men vet inte vem som är pappan. Det står mellan två män. Den ena säger nu att han inte tänker göra faderskaps test. Kan familjerätten tvinga honom eller hur går det till.?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialnämnden är skyldig att utreda vem pappan till ett barn kan vara när pappan är okänd (2 kap. 1 § föräldrabalken). De kan verka för att en blodundersökning äger rum, d v s att ett DNA-prov tas (2 kap. 6 § föräldrabalken) och om någon part vägrar medverka överlämnas ärendet till domstol. Domstolen kan besluta att blodundersökning ska ske (1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap) och den vägrande parten får underkasta sig domen. Om parten fortfarande vägrar kan denne tvingas betala vite och/eller biträde av polis kan förordnas av domstol. Det betyder att polis kommer och hämtar den som är aktuell för provtagning. Detta är dock en sista utväg.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (373)
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

Alla besvarade frågor (97574)