Kan en mamma vägra att tala om vem som är pappa till mig?

2019-03-03 i Faderskap
FRÅGA
Kan en mamma vägra att tala om vem som är pappa till mig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som rör din fråga finner du i Föräldrabalken, förkortat (FB).

Barnets bästa

Din mamma kan i praktiken vägra att tala om vem som är din pappa men som barn har du rätt att få veta. Barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar enligt "barnets bästa" som är en viktig princip i FN:s barnkonvention och den har införlivats i svensk rätt (FB 6 kap 2a §).

Hur fastställs faderskap?

Om det inte framgår vid födseln vem som är far till ett barn, måste socialnämnden utreda detta enligt (FB 2 kap 1 §). Socialnämnden försöker då samla uppgifter från mamman och andra personer som kan information (FB 2 kap 4 §). Ifall det finns indikationer på att en viss man är pappan borde socialnämnden försöka få till ett blodprov för att fastställa detta (dock inget krav) enligt FB 2 kap 6 §. Om socialnämnden bedömer att det inte går att ta reda på vem som är pappan, kan de lägga ner utredningen (FB 2 kap 7 §). Mamman har ingen skyldighet att hjälpa till i utredningen men om hon avstår att delta utan en giltig anledning, har hon inte rätt till underhållsstöd från pappan enligt (Socialförsäkringsbalken 18 kap 8 §).

Ifall det skulle tillkomma nya uppgifter kan en nedlagt faderskapsutredning återupptas fram tills att du har fyllt 18 år då socialnämnden i din kommun fortfarande har en utredningsskyldighet (FB 2 kap 1 § ).

Vad kan du göra?

Eftersom att jag inte vet hur din situation ser ut mer ingående, kan jag inte säga exakt hur svårt det är för dig att ta reda på vem som är din pappa. Men jag har några allmänna råd till dig. Jag råder dig först att tala med din mamma och förklara att det är din rättighet som barn att få veta vem som är din pappa. Om det inte funkar kan du ringa till Skatteverket. När ett barn föds brukar det folkbokföras uppgifter om barnets föräldrar. Dessa uppgifter är offentliga, d.v.s. du har rätt att begära ut dem utan att behöva ange vem du är eller varför du vill ha uppgifterna. Om det inte finns någon information överhuvudtaget om vem din pappa är kan du möjligtvis kräva att socialnämnden gör en ny utredning (förutsatt att du är under 18 år). Jag råder dig att vända dig till socialnämnden i din kommun så kan de hjälpa dig med dig vidare.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om det dyker upp något mer du undrar över!

Vänligen,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85451)