Kan en makes egendom utmätas för den andres skulder?

2021-02-13 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag har skulder hos Kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Har sedan knappt två år löneutmätning. Jag bor sedan 15 år med min sambo, i villa, med lånen fördelade 50% på oss var. Vi är förlovade sedan två år. Min sambo har två vuxna barn och en bror, jag har inga barn eller syskon.Vi har inga dyra bilar eller andra tillgångar, bortsett från en motorcykel som min sambo snart har betalat av, som han hade med sig in i förhållandet.Han betalar alla lån, försäkringar och hushållsräkningar som el mm. Jag betalar i princip bara maten.Vad skulle hända om vi gifter oss? Blir han skyldig? Kan Kronofogden ta hans mc? Vad händer med huset?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och utsökningsbalken (UB).

Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Han kommer alltså inte bli skyldig för dina skulder.

Ägarpresumtion och utmätning av lös egendom

Utöver det kan Kronofogden inte ta hans egendom i utmätning för dina skulder. Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Detsamma gäller, när gäldenären varaktigt sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden (sambor) (4 kap. 19 § UB).

Här uppställs det en presumtion som säger att du anses som ägare om egendomen finns i er gemensamma besittning. Presumtionen bryts antingen genom att ni gör det sannolikt att ni samäger egendomen eller om det framgår att egendomen tillhör din sambo. Kronofogden kan alltså inte utmäta din sambos motorcykel om han kan visa att han är ägaren till motorcykeln. Det kan vara bra om han kan visa ägarbevis eller dylikt för att bevisa att motorcykeln tillhör just honom.

Indragningsregeln

Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller flera och är lagen om samäganderätt tillämplig, kan kronofogdemyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda sakägare har framställt sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 § lagen om samäganderätt (8 kap. 8 § UB).

Vad gäller villan kan kronofogden utmäta din andel av villan, dvs. hälften, eftersom ni är samägare till villan. Det finns dock möjlighet för kronofogden att ta hela villan i utmätning genom s.k. indragningsregeln. Detta eftersom en försäljning av hela fastigheten oftast ger ett förmånligare resultat. Indragningsregeln blir aktuell om regeln yrkas av sökanden, gäldenären eller annan delägare. Undantag från denna regel finns i 6 och 7 § lagen om samäganderätt.


Sammanfattning

Huvudregeln är att varje make svarar för sina skulder. När ni ingår ett äktenskap kommer din blivande make alltså inte att ärva dina skulder. Vad gäller hans motorcykel kan Kronofogden inte utmäta den för dina skulder om din sambo kan visa att han är ägare till motorcykeln. Han kan bevisa det genom att t.ex. visa upp ett ägarbevis. Vad gäller villan kan kronofogden antingen utmäta din andel av villan (dvs. hälften) eller hela villan. För att kunna utmäta hela villan finns det vissa rekvisit som måste uppfyllas. Undantag från utmätning av hela villan finns i 6 och 7 § lagen om samäganderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96505)