Kan en make testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till sina barn?

2017-09-28 i Testamente
FRÅGA
För ett tag sedan ställde jag en fråga angående arv om min make går bort före mig. Jag fick en hänvisning via en länk direkt till lagtexten. Jag förstod den inte riktigt, så nu skall jag precisera min fråga: Kan min make testamentera hela sin kvarlåtenskap till sina barn (testamentera bort mig)? Vi har inga gemensamma barn.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning enligt äktenskapsbalken
När en make går bort ska en bodelning ske enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är då att allt giftorättsgods läggs ihop och delas lika, enligt 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom (enskild egendom kan exempelvis vara arv eller gåva som en make fått med förbehållet att det ska vara makens enskilda egendom), enligt 7 kap. 1-2 §§ ÄktB.

Arvsrätt enligt ärvdabalken
Arvsrätt regleras enligt ärvdabalken (ÄB) och är uppbyggd på så sätt att det finns tre arvsklasser.

I den första arvsklassen hamnar barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dessa kallas bröstarvingar och varje barn ärver lika stor del.

I den andra arvsklassen hamnar föräldrar, syskon och syskons avkomlingar enligt 2 kap. 2 § ÄB. Föräldrarna ärver hälften var, och om en eller båda föräldrarna har avlidit går den avlidnes del vidare till syskonen. Om syskonet är avlidet går dennes del vidare till syskonets avkomlingar.

I den tredje arvsklassen enligt 2 kap. 3 § ÄB hamnar mor- och farföräldrar samt deras barn (alltså mostrar, fastrar, morbröder och farbröder). Kusiner har ingen arvsrätt.

Om man är gift är dock huvudregeln att makar ärver varandra. Efterlevande makes arvsrätt går då först och den efterlevande maken ärver all egendom, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Undantaget är särkullbarn (ett barn som är bröstarvinge till den ena maken men inte den andra) som alltid har rätt att få ut sin del av arvet direkt.

Ett testamente kan göra alla utom bröstarvingar arvlösa, då bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott enligt 7 kap. ÄB.

Testamentet i ditt fall
Det är alltså din makes del i bodelningen som utgör arvet efter honom. Din del kan ingen röra.

I ditt fall är testamentet som din make skrivit giltigt. Din make har alltså möjlighet att testamentera hela sin kvarlåtenskap till sina barn.

Även om det inte hade funnits något testamente hade din makes barn (som alltså är särkullbarn) kunnat få ut sin del av arvet direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB, och de hade då fått hela din makes kvarlåtenskap. Det finns dock en möjlighet för barnen att avstå från sitt arv till förmån för dig, och barnen blir då istället efterarvingar och får sitt arv när du går bort.

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97671)