Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?

FRÅGA
Hej Jag är enda barnet (särkullbarns) till min far som har blivit dement, han har skrivit på en fullmakt till sin fru att hon får sälja en gemensam fastighet. Men nu är även hans fru allvarligt sjuk och därför undrar hon och jag om jag kan köpa fastigheten som då skulle ses som förskott på arv? Eller hade det behövt skrivas en speciell fullmakt för detta? Om detta är möjligt hur många % av fastighetens värde skulle då beräknas som förskott, 25% eller 50% dvs vad är min arvslott/ laglott? Det finns inga gemensamma barn
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En giltig fullmakt är tillräckligt för att din fars fru ska kunna sälja fastigheten till dig

Om två personer gemensamt äger en fastighet får inte den ene ägaren sälja fastigheten utan den andre ägarens samtycke, oavsett vilken relation de två ägarna har till varandra. Detta framgår av 1 § lagen om samäganderätt. Avseende just makar finns ytterligare en regel som begränsar den ene makens möjlighet att sälja fast egendom, om denna används som makarnas gemensamma bostad, i det fall det skulle visa sig att makarna inte äger fastigheten gemensamt. Denna regel återfinns i 7 kap. 5 § första stycket första punkten äktenskapsbalken. Den fullmakt som din far har upprättat åt hans fru kan alltså vara ett fullgott samtycke för att fastighetsförsäljningen ska kunna genomföras.

Ett avtal är endast giltigt om båda parter har förstått vad de har avtalat om

För att den fullmakt som din far har givit sin fru ska vara giltig förutsätts att din far hade förmåga att förstå vad han undertecknade. Detsamma gäller det köpeavtal som du ska ingå med din fars fru avseende fastigheten. Ett avtal blir nämligen ogiltigt om den ena parten utnyttjar den andra partens oförstånd, vilket kan förstås som att den ena parten har bristande omdömesförmåga, vilket anges i 31 § avtalslagen. Om din fars fru befinner sig i ett sådant tillstånd att hon inte är kapabel att besörja affären kan tingsrätten förordna en god man åt henne, vilket framgår av 11 kap. 4 § föräldrabalken. En sådan ansökan ska du skicka in till din lokala tingsrätt.

Ett fastighetsköp är inte förskott på arv

Utgångspunkten är att det som någon ger till en bröstarvinge, alltså arvlåtarens barn, är att anse som ett förskott på arv, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Detta antagande föreligger dock inte om arvlåtaren på något sätt kommunicerar att det inte rör sig om förskott på arv. Ett krav för att något ska ses som förskott på arv är alltså att det ska röra sig om en gåva, och eftersom du kommer att köpa fastigheten så kommer köpet inte att avräknas mot ditt framtida arv.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?