Kan en lärare sätta längre ogiltig frånvaro än eleven var frånvarande?

Kan en lärare sätta ett 40 minuters ogiltig frånvaro även om du bara var borta i 1-2 minuter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skola regleras i skollagen.

En elev måste delta i undervisningen:

En elev ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (15 kap. 16 § och 7 kap. 17 § skollagen). Det framgår dock varken av lag eller rättspraxis vad som utgör olovlig frånvaro eller att delta i verksamheten.

Vad har Skolverket sagt?

Skolverket har skrivit i en rapport att "det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha olovlig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler (som korridorer eller uppehållsrum) innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet." Skolverket har dock också uttalat att en elev som rent fysiskt är på plats i klassrummet inte bör kunna bedömas som någonting annat än närvarande.

Går det att överklaga beslut om ogiltig frånvaro?

Skollagen reglerar inte några möjligheter att överklaga ett beslut om ogiltig frånvaro. Det är dock möjligt att överklaga beslut från CSN om du anser att deras beslut är baserat på oriktig information.

Sammanfattning och handlingsplan:

Eftersom din fråga inte direkt regleras i skollagen eller någon annan lag och inte heller har kommit upp till prövning i domstol är det tyvärr svårt för mig att ge dig ett klart svar. Men som sagt bör en elev som rent fysiskt är på plats i klassrummet inte få ogiltig frånvaro. Om du var på plats i klassrummet bör du därmed inte få längre ogiltig frånvaro än den tid du var borta.

Jag rekommenderar att du kontaktar rektorn eller skolledningen och försöker reda ut detta. Om du inte får tillfredsställande svar från skolan kan du också lämna in klagomål till Skolinspektionen via deras hemsida. Klagomål till Skolinspektionen kan röra både skolledning och specifika lärare.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo