Kan en lärare lämna tillbaka en omhändertagen mobil flera timmar efter elevens skoldag är slut?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga om lärare får ta mobiler och tvinga eleverna vars mobiler blivit tagna att stanna i skolan till en viss tid för att hämta ut dem trots att eleven redan slutat för X antal timmar sedan? Sedan undrar jag också om en lärare får ta en mobil som inte används eller låter något på en rast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att frågan är ställd rörande vad som gäller i högstadiet eller gymnasiet.

Regler rörande omhändertagande av föremål i högstadiet och gymnasiet finns i skollagen.

Får läraren tvinga en elev att stanna kvar på skolan till en viss tid för att hämta ut en beslagtagen mobil?

En elev som fått sin mobil omhändertagen ska få tillbaka den senast när elevens skoldag slutar. I vissa fall får läraren behålla mobilen i upp till fyra dygn när grund för omhändertagande har funnits vid upprepade tillfällen eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det. Syftet med att kunna behålla mobilen en längre tid är att elevens vårdnadshavare ska hinna bli meddelade om omhändertagandet (5 kap 23 § SkolL).

Jag utgår från att det inte fanns grund för att behålla mobilen längre än till skoldagens slut i ditt fall. Att tvinga eleverna att stanna kvar i skolan efter skoldagens slut i x antal timmar för att hämta mobilen har alltså inte varit godtagbart.

Får en lärare omhänderta en mobil som inte används eller låter något på en rast?

Skolor ska införa ordningsregler (5 kap 5 § SkolL). Ordningsreglerna kan innefatta mobilförbud. Förbudet kan också gälla raster. Har inget förbud införts gäller att läraren får omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna (5 kap 22 § SkolL). Jag har svårt att se att detta skulle kunna vara fallet med en mobil som inte används under en rast. Omhändertagandet i detta fall skulle alltså inte ha varit godtagbart.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (218)
2019-05-23 Kan man med fullmakt skicka annan än vårdnadshavare på barns utvecklingssamtal?
2019-05-20 Får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon?
2019-05-10 Har man rätt att lämna en lektion om läraren är sen?
2019-05-06 Hur fungerar den geografiska placeringen av elever i kommunala skolor?

Alla besvarade frågor (69283)