Kan en lärare lämna tillbaka en omhändertagen mobil flera timmar efter elevens skoldag är slut?

Hej, jag har en fråga om lärare får ta mobiler och tvinga eleverna vars mobiler blivit tagna att stanna i skolan till en viss tid för att hämta ut dem trots att eleven redan slutat för X antal timmar sedan? Sedan undrar jag också om en lärare får ta en mobil som inte används eller låter något på en rast?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att frågan är ställd rörande vad som gäller i högstadiet eller gymnasiet.

Regler rörande omhändertagande av föremål i högstadiet och gymnasiet finns i skollagen.

Får läraren tvinga en elev att stanna kvar på skolan till en viss tid för att hämta ut en beslagtagen mobil?

En elev som fått sin mobil omhändertagen ska få tillbaka den senast när elevens skoldag slutar. I vissa fall får läraren behålla mobilen i upp till fyra dygn när grund för omhändertagande har funnits vid upprepade tillfällen eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det. Syftet med att kunna behålla mobilen en längre tid är att elevens vårdnadshavare ska hinna bli meddelade om omhändertagandet (5 kap 23 § SkolL).

Jag utgår från att det inte fanns grund för att behålla mobilen längre än till skoldagens slut i ditt fall. Att tvinga eleverna att stanna kvar i skolan efter skoldagens slut i x antal timmar för att hämta mobilen har alltså inte varit godtagbart.

Får en lärare omhänderta en mobil som inte används eller låter något på en rast?

Skolor ska införa ordningsregler (5 kap 5 § SkolL). Ordningsreglerna kan innefatta mobilförbud. Förbudet kan också gälla raster. Har inget förbud införts gäller att läraren får omhänderta föremål från en elev som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna (5 kap 22 § SkolL). Jag har svårt att se att detta skulle kunna vara fallet med en mobil som inte används under en rast. Omhändertagandet i detta fall skulle alltså inte ha varit godtagbart.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”