Kan en läkare ansöka om förvaltarskap för en patient?

FRÅGA
Jag undrar om en läkare genom ett läkarintyg kan tvinga på mig en förvaltare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förvaltare finns i 11 kap. föräldrabalken (FB), som hittas här.

Förutsättningar för anordnande av förvaltare:

I 11 kap. 7 § FB anges de generella förutsättningarna för förvaltarskap. Där anges att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom får domstolen besluta att anordna förvaltarskap. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt med godmanskap eller någon annan mindre ingripande hjälp.

Det är alltså domstolen som beslutar om förvaltarskap. Utlåtanden från läkare tas dock in i bedömningen huruvida personen uppfyller förutsättningarna för förvaltarskap.

Vem kan ansöka om förvaltare?

I 11 kap. 15 § FB anges vilka som får ansöka om förvaltarskap för den berörde. De som kan ansöka om förvaltarskap för en person är framför allt personens make, sambo och närmaste släktingar. Varje kommun har också en överförmyndare som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Även överförmyndaren kan ansöka om förvaltarskap.

En läkare är alltså inte behörig att ansöka om förvaltarskap för en patient men läkaren kan dock anmäla till överförmyndaren om han eller hon anser att en person är i behov av en förvaltare. Överförmyndaren kan sedan ansöka om förvaltarskap.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis kan inte en läkare "tvinga på dig" en förvaltare. Däremot kan ett läkarintyg spela roll för bedömningen domstolen gör om du behöver en förvaltare eller inte. En läkare kan också anmäla till överförmyndaren om han eller hon anser att du är i behov av en förvaltare och överförmyndaren kan sedan ansöka om förvaltarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (471)
2020-10-25 var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?
2020-10-09 Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

Alla besvarade frågor (85358)