Kan en lägenhet räknas som förskott på arv?

Min mor köpte en lägenhet för 15 år sedan,min bror hade ordnatt förstahands kontraktet på lägenheten och anser att bostadsrätten som min mor köpte , köpte hon åt honom tycker då han . Han har redan lyckats få henne att skriva över halva lgh på honom men är inte nöjd och vill ha hela lgh.

Nu idag är det en vinst på 3 milj på lgh .

Jag undrar om detta inte är förskott på arv trotts att han "avtalat fram " sin rätt med min mor , jag hade själv gärna haft en möjlighet att fått investera pengar och äga en lägenhet !?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som är förskott på arv:
Huvudregeln gällande gåvor till barn är att det mesta ska ses som ett förskott på arv om inget annat sägs eller skrivs vid kontraktstillfället eller att man kan anta vid tillfället att det inte skulle ses som ett förskott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det som helt kan undantas från att ses som ett förskott på arv är saker föräldrarna har betalt som ingår i underhållsskyldigheten (6 kap. 2 § ärvdabalken). Rent generellt brukar man inte se presenter under livstiden som förskott på arv eller annat man får under uppväxten.

Bostad som förskott:
Andelen i lägenheten eller hela lägenheten kan absolut räknas som ett förskott på arv. Lättast är att kolla om det är skrivet något vid överlåtelsen som talar emot att det skulle vara så, annars ska den räknas som ett förskott. En avräkning sker då vid ett dödsfall och värdet ska då räknas till vad värdet var när din bror fick halva lägenheten och alltså inte vid tidpunkten för dödsfallet av din mor (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning