Kan en lagakraftvunnen dom ändras?

2020-11-07 i Domstol
FRÅGA
Hej! Kan en dom som redan vunnit laga kraft rivas upp och ogiltigförklaras om det visar sig att den dömda blivit oskyldigt dömd? Dvs. på falska eller bristfälliga grunder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en dom som vunnit laga kraft inte längre kan överklagas eller ändras, utan domen ska då stå fast. Det finns dock möjlighet att ett mål beviljas resning vilket innebär att man bryter upp den gamla domen och prövar målet igen utifrån de omständigheterna som nu frambringats. För att beviljas resning krävs särskilda omständigheter, så som exempelvis att det framkommit ny bevisning som inte tidigare åberopats men att den nya bevisningen troligen skulle lett till ett frikännande eller mildare straffbestämmelse (58 kap. 2 § RB).

En brottmålsdom som vunnit laga kraft kan alltså upphävas om en resningsansökan beviljas, exempelvis för att det framkommit ny bevisning som inte tidigare varit känd. Målet prövas sedan igen vilket kan leda till att den tidigare dömde blir frikänd.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill kan du läsa mer om resning på Åklagarmyndighetens hemsida här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (536)
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling
2021-12-29 Fråga om dom som vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (98504)