Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig?

Kan en lag vara både civilrättslig och offentligrättslig? Exempelvis utlänningslagen (2005:716) är den civilrättslig eller offentligrättslig eller en kombination?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att en lag är civilrättslig innebär att den i första hand riktar sig till medborgarna på ett handlingsdirigerande sätt, exempelvis genom att styra vad vi kan avtala om, vad som gäller mellan makar/sambor, mellan föräldrar och barn och vad som händer med egendom vid dödsfall. Man brukar säga att civilrättsliga lagar reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt, dvs mellan privatpersoner och/eller näringsidkare. Några civilrättsliga rättsområden är familjerätt och avtalsrätt.

Att en lag är offentligrättslig innebär istället att den reglerar förhållanden mellan "det allmänna" (staten) och privata rättssubjekt. Några offentligrättsliga rättsområden är straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt.


Utlänningslagen – civilrättslig eller offentligrättslig?

Utlänningslagen är en offentligrättslig lag eftersom den reglerar förhållandet mellan personer och staten, exempelvis frågor om uppehållstillstånd, visum, asyl, osv.


Kan en lag vara både offentligrättslig och civilrättslig?

En lag är som huvudregel antingen civilrättslig eller offentligrättslig i sin natur. Däremot är det inte ovanligt med inslag av båda dessa slags regler. Det rör sig då ofta om att lagstiftaren har tagit in bestämmelser i civilrättslig lagstiftning om hur processen i domstol ska gå till, vilket egentligen hör till den offentliga rätten. Sammanfattningsvis kan en lag alltså till viss mån vara både civilrättslig och offentligrättslig, just gällande utlänningslagen har jag dock svårt att se några civilrättsliga inslag.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar
Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo