Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?

FRÅGA
I och med utredningen kring Cissi Wallins fall sade Leif GW Persson att om Virtanen skulle dömas idag, skulle samtyckeslagen döma honom till våldtäkt eftersom Cissi var för full och drogpåverkad för att avgöra om hon ville gå med på sexet eller inte.Detta ställer då en intressant fråga: Om då en man haft sex med en kvinna på fyllan och varit under ett sådant drogpåverkat tillstånd att han inte kunnat avgöra om han velat ha sex med henne under det tillståndet, kan då samtyckeslagen då döma kvinnan för våldtäkt? Det står ju trots allt person och inte kvinna i lagparagrafen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om våldtäkt regleras i brottsbalken (BrB).

Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighet

Den s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. En skillnad är att ett samtycke exempelvis kan vara framtvingat, men det kan inte frivillighet vara. Lagändringen innebär att det numera inte krävs t.ex. våld eller hot för att dömas till våldtäkt, utan det är tillräckligt med att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivillig (6 kap. 1 § BrB). Det görs ingen skillnad i lagen om vem som är förövare, vilket innebär att även en kvinna kan dömas för våldtäkt.

Lagen ställer inga krav på att det frivilliga deltagandet ska manifesteras på något sätt, men vid bedömningen om deltagandet är frivilligt eller inte ska man särskilt beakta om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar alltså sikte på offrets faktiska handlande och inte personens inre känslor och tankar.

Samlag med en drog- eller alkohol påverkad person är inte nödvändigtvis våldtäkt

Det är inte våldtäkt endast eftersom ena personen vid samlag är påverkad. En sådan lagstiftning hade resulterat i våldtäkt även fast en person som är drogpåverkad eller alkoholpåverkad frivilligt deltar i den sexuella akten, vilket inte är dess syfte.

Dock finns det scenarion där en person aldrig kan anses delta frivilligt, oavsett vad den uttryckt (6 kap. § 1 tredje meningen BrB). Punkt 2 i paragrafen föreskriver att deltagandet inte är frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen, p.g.a. exempelvis berusning eller annan drogpåverkan, befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Sammanfattningsvis kan en kvinna dömas för våldtäkt på samma grunder som en man. Det krävs dock som vanligt att alla rekvisit i brottsbeskrivningen är uppfyllda. Frivillighetsrekvisitet är ett avgörande rekvisit i bestämmelsen och ska grundas på situationen i dess helhet. Men om kvinnan i scenariot otillbörligt utnyttjar mannen som befinner sig i en särskilt utsatt position räknas gärningen som våldtäkt, oavsett om mannen uttryckt frivillighet.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (355)
2021-01-27 Kan en person som erbjuder köp av sexuell tjänst dömas för uppvigling?
2021-01-26 Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?
2021-01-23 Bevisvärdering i sexualmål
2021-01-22 Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?

Alla besvarade frågor (88529)